Til elever og foresatte

EKT Rideskole har sitt eget pedagogiske opplegg, med det formål å legge grunnlaget for god og korrekt ridning nå og i fremtiden. Deltakere på kursene må respektere dette og innordne seg instruktøren.

Barn trenger en annen form for undervisning enn voksne fordi forstanden, kroppen og evnen til koordinasjon og konsentrasjon ikke er ferdig utviklet. Det er EKT’s oppgave og utfordring å tilpasse undervisningen til barnas alder og ferdighetsnivå.

En hest under rytter får signaler på tre forskjellige måter; vekt, sjenkler og tøyle. Disse hjelpere må innøves riktig og etter hvert utgjøre et ubevisst samspill. Det er spesielt denne koordinasjonen som er krevende; hos små barn er den umulig.

Som et ledd i en gradvis innøving av samspillet mellom alle tre hjelpere, starter EKT rideundervisningen for barn med å eliminere den av hjelperne som kan fjernes helt. Dette er tøylen. Som erstatning anvendes en halsring og leier har en leietøyle.

Eleven kan nå konsentrere seg om å innøve styrke og balanse ved å styre hesten kun ved bruk av vekt og sjenkler (lår og legger). Husk at dette samspillet skal innøves i alle tre gangarter; skritt, trav og galopp. Dette tar tid! Etter hvert som ferdighetene er innøvd må de holdes ved like med trening og atter trening.
Det finnes ingen snarvei til å bli en god rytter. Det er fullt mulig å styre en hest uten bruk av tøylen.

Med vennlig hilsen
Sissel Thorson Falch
Dagligleder og undervisning ansvarlig
EKT Rideskole og Husdyrpark
 

Vi har Nybegynnerdag med hest og Dyrepasser for en dag

i påskeferien. Aktiviteter for hele familien i Husdyrparken fra 10-17.30. Rideskolens faste kurs har opphold i påskeferien. Enkeltridetimer i helgene, turridning etter vær og føre.

Se alle nyheter fra EKT