Foredrag ved professor Gunnar Breivik (NIH)
Publisert 14.05.2013

Stort og spennende tema søndag 2.juni kl 14-15.

Professor Gunnar Breivik fra Norges Idrettshøyskole og Mensendieck-fysioterapeut/rideskolesjef Sissel T. Falch tar for seg temaet:

“Hvorfor ikke sikkerhetsvest i dressurridning på EKT Rideskole”

Prof. Gunnar Breivik er ekspert på fysisk aktivitet i befolkningen, ekstremsport og menneskets tilpasning til ekstreme stress-situasjoner. Han arbeider på Norges Idrettshøyskole der han er ansvarlig for forsknings- og fagområdene idrettens filosofi og etikk og vitenskapsteori i idretten.

  • Foredraget retter seg mot foreldre og rideelever og varer fra kl. 14.00 til 15.00.
  • Fordraget holdes i undervisningrommet over ridehallen.
  • Gratis adgang.

Vi ønsker elever og deres foresatte velkommen til spennende foredrag om sikkerhet til hest!

Sissel Thorson Falch
rideskolesjef

 

Hvorfor foredrag om bruk av sikkerhetsvest?

Grunnen til dette arrangementet er at flere og flere elever – og foreldre – tror at det tryggeste er å bruke sikkerhetsvest i all ridning. Rideskolesjef Sissel Falch er imot dette. Sammen med prof. Breivik skal hun forklare hvorfor hun synes at sikkerhetsvest hemmer balansen og kroppens bevegelsesfrihet.

Bakgrunn for EKTs syn på sikkerhetsvest

EKT Rideskole har 60 års erfaring med instruksjon av barn og unge. Mensendieck-fysioterapeut og ridelærer Sissel T. Falch har undervist i rideskolen fra 1967 uavbrutt til i dag. Hun har i løpet av de siste 10 år sett utviklingen i bruken av sikkerhetsvest i rideskoler rundt omkring i landet. Denne utviklingen er hun svært uenig i – vel å merke så lenge det dreier seg om dressurridning med godkjent ridelærer og i ordnede undervisningsformer på egnede hester.

Barn og unge som skal lære å ride skal ikke ha noe som hemmer kroppens bevegelser og kontakten med sin egen kropp under ridning. Det pedagogiske opplegget på EKT er nøye bearbeidet for at elevene skal ha trygghet, og dermed mulighet til å utvikle seg i takt med sin egen motoriske utvikling. Alle nye elever ved EKT må ride uten sal minimum 10 timer. Dette gjelder også elever som har ridd andre steder. I hvert semester øver barn og unge fall av hest i bevegelse, i skritt og trav.

Ridning uten sikkerhetsvest

Nybegynnerelev over kavaletter med leier. Når sits og balanse er godt nok innøvd og hinderene ikke er for høye for elevens nivå, er sjansen for fall og skader minimal.

Pedagogisk opplegg på EKT Rideskole

Det legges meget stor vekt på balanse og riktig sittestilling i EKTs undervisningsopplegg. Nybegynnere som aldri har ridd, rider to semestere uten sal og får på den måten raskt utviklet meget god balanse. Balanse er forutsetningen for å mestre hesten i forskjellige gangarter, på alle nivåer og i alle grener i ridesporten. Balanse er et av EKTs grunnleggende undervisningsprinsipper.

Elever på rekke

Et av EKTs grunnleggende undervisningsprinsipper; balanse. Våre elever får spesefikk trening i balanse bl.a gjennom obligatorisk ridning uten sal for nybegynnere og balanseøvelser hver ridetime på alle nivåer på alle kurs.