Ridefysioterapi som behandlingstilbud

Ridefysioterapi er ridning for fysisk og psykisk funksjonshemmede. På EKT gis undervisningen av mensendieck/fysioterapeut og ridelærer Sissel Thorson Falch og fysioterapeut og ridelærerassistent Maria Kjendlie Selvaag. EKT har uavbrutt tilbudt terapiundervisning siden 1967 (v/Sissel T. Falch) og har et stort utvalg ponnier og hester som kan tilpasses rytterens alder, ferdighet og funksjonshemning.

Unikt tilbud på EKT

Sissel Thorson Falch startet opp med terapiridning ved EKT Rideskole i 1967 og har arbeidet med dette uten avbrudd inntil i dag. Antall elever med funksjonshemning har variert fra 45 til 90 pr. uke.

Den anerkjente Bødtker-metoden

Metoden det undervises etter er den samme som verdenspioner Elsebet Bødtker fikk godkjent av Rikstrygdeverket i 1965. Det er hesten som er terapeuten. Sissel Thorson Falch er en av Norges mest erfarne instruktører i terapiridning både i antall år og antall elever.

Fagbok og film om ridefysioterapi

Boken «Terapiridning – Hesten den firbente fysioterapeut» ble utgitt på Tun forlag, etterfulgt av filmen med samme navn.

«Pasientene skal lære å ri som andre friske»
Sissel Thorson Falch

Mensendieck-fysioterpeut og ridelærer, EKT Rideskole og Husdyrpark

Hva er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi, eller terapiridning, er ridning for fysisk og psykisk utviklingshemmede og varig funksjonshemmede. Undervisningen foregår med instruksjon av fysioterapeut med rideutdanning. Pasientene rider på en fast time, et kurs, en gang i uken fordelt på ca 30 timer pr. år.

Hvem egner behandlingsformen seg for?

De fleste med nedsatt funksjonsevne har nytte og glede av ridning. Først og fremst forberedes balansen og kroppens styrke. Hestens varme og bevegelser stimulerer nervesystemet slik at muskler med nedsatt funksjon igjen kan aktiviseres. Men ridning gir elevene også glede over å mestre noe nytt og spennende. Til slutt kan dette resultere i kvalifisert ridning i konkurranse med andre på høyt nivå. Det bringer en grad av selvfølelse til funksjonshemmede som få andre behandlingsformer kan gi.

Her ser du Sissel T. Falch i arbeide med Krister (født i år 2000) på ponnien Stine. Til en av timene startet ridningen med et sovende barn. Men Krister våkner og ha stor glede av ridningen. Krister kan overholde ikke sitte alene og må ha to hjelpere. En som leier hesten og en som støtter. Han begynte å ride høsten 2003 og har raskt, med en time pr. uke, vist fremskritt. Muskeltonusen er meget dårlig. Etter ca. 20 ganger kunne man se muskeltonusen i bedring rundt columna. Krister viser glede når han opplever å sitte litt i balanse, med god støtte rundt bekkenet og foran på brystet.

Katarina (cerebral parese)

Katarina rider fast en gang i uken. Hun har cerebral parese og hesten gir henne trening av balansen og muskulaturen. Dette er til stor nytte for hennes generelle utvikling. Det er hesten som er fysioterapeuten. Med sine tredimensjonale bevegelser gir den stimuli til elevens nervesystem. Med gode hjelpere og rutinert hest klarer denne eleven å trave over bommer uten mye støtte.

Oppføring på venteliste til ridekurs

Vi har ingen direkte påmelding pga stor pågang. Du blir kontaktet når vi har en ledig plass.