Mensendieck fysioterapi

Mensendieck fysioterapi

Mensendieckfysioterapi Mensendieckfysioterapi er en aktiv øvelsesterapi der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Øvelsene er alltid individuelt tilpasset og fremmer muskulær balanse. Mensendieckfysioterapi er også en forebyggende metode idet du lærer hva du...
Sitstrening i longe i vinterferien 2020

Sitstrening i longe i vinterferien 2020

Sitstrening i longe Unik en-til-en instruksjon for ryttere fra 8 år, fra nybegynnernivå. Dette er en effektiv og intensiv måte å få trent balanse og korrigert sitttestillignen på hest (sits). Man må først klare å sitte i balanse på hesten før man kan begynne å ri mer...
Rideskoleundervisningen ved EKT

Rideskoleundervisningen ved EKT

Vedrørende rideskoleundervisningen ved EKT Rideskolesjef Vivian P. Nilsen er langtidssykemeldt. I hennes fravær har vi vært så heldige å få to trinn 3’ere utdannet ved Norsk hestesenter på Starum. De er i midlertid ikke i fulle stillinger hos oss og av den grunn...