23.april 2020
Da EKT torsdag den 12. mars 2020 måtte slå av bryteren for all inntektsgivende virksomhet gikk vi inn en i krisetilstand. Vi var så heldige å bli kontaktet av Ferd, som med midler og vilje forsto alvoret og den kritiske tidsfaktoren.
Takket være midler fra Ferd har vi kunnet kalle tilbake noen ansatte i vår faste stab. Vi skjønte at vi ville kunne betale noe lønn for april. Nå samarbeider våre folk med frivillige foreldre av elever ved rideskolen. Det er satt opp vaktlister slik at alle 100 dyrene får mat, stell, rengjøring og mosjon. Dyrenes velferd og smitteforebyggende tiltak er hovedoppgaven for alle nå. Flere frivillige står på liste og bemanningen vil rullere i dagene og ukene som kommer.
Vi har sendt ut brev til våre leverandører om forsinkelse av betaling. Vi må fortelle våre kunder at vi fortsatt ikke kan åpne fordi vi ikke har inntekt eller penger til å betale mer enn det absolutte minimum slik at dyrene får det de trenger av daglig stell, fôring og mosjon og de løpende uunngåelige driftsutgiftene. De fleste viser forståelse for dette.
Donasjonene fra Ferd gjør at vi har bevart optimismen tross den usikre fremtiden. Dette er ikke over ennå, men vi håper fortsatt at vi skal klare det. Igjen TAKK til dere, Maria Syse-Nybråten, Anne Skrettingland, Manuel Arbiol, Espen Daae, Kristina Horvat og TAKK til Ferd.

Les artikkelen i Aftenposten her.

Lenke til EKTs Facebookinnlegg om saken