EKT-klubben

Her kan du bli medlem i EKT-klubben, en åpen klubb for alle hesteglade barn, unge og elever ved EKT, foreldre, foresatte og frivillige generelt. Medlemsskapet er gratis. Det finnes flere typer medlemskap, du velger ut i fra hva du ønsker å oppleve. Du kan ha flere medlemstyper samtidig.

Du må være medlem i EKT-klubben for å være leier i runderidningen, terapileier, Stallpotet og for å være med i Stallgjengen.

Hva er EKT-klubben?

EKT-klubben er en klubb for alle ridekurselever og andre foresatte og hjelpere som ønsker å være delaktige i rideskolen og arrangementer på EKT.

Vedtekter

 • EKT-klubben skal bidra og tilrettelegge for opplæring innenfor alle grener i ridning og bruk av hest, håndtering og stell av hest og hesteutstyr.
 • EKT-klubben skal bidra til å samle ridekurselever og hesteinteresserte ved
 • EKT Rideskole og Husdyrpark og tiltrettelegge for et godt sosialt miljø og felles opplevelser i stallen.
 • EKT-klubben skal bidra til å intergrere funksjonshemmende med funksjonsfriske gjennom felles opplevelser i hestemiljøet.
 • Visse typer medlemskap forutsetter en viss aktivitet hvis man vil beholde det.

Slik blir du medlem

Send oss personinfo som listet opp under og skriv hvilke(n) type medlemskap du ønsker. Bruk e-post post@rideskole.no.

Disse opplysningene må du sende oss

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • E-post (en gyldig adresse vi kan nå deg på når det skjer noe. Max 1-2 ganger pr måned)
 • Postadresse (for utsendelse av medlemskort til de som ikke er på EKT så ofte)
 • Telefonnummer
 • Om du er kurselev (få med hvilket kurs du rir på, dag og tid)
 • Om du allerede er fast terapileier (få med hvilken dag og tid du leier)
 • Om du allerede er leier i runderidningen (få med hvilken dag og tid du leier)
 • Hvilke(n) type(r) medlemskap du ønsker. Plukk fra listen under

Du kan velge mellom en eller flere av disse medlemstypene

 1. Terapileier, fast tirsdag og/eller onsdag
  Alle som allerede er faste hjelpere i terapi blir automatisk medlem i EKT-klubben. Fra 15.desember må 2013 man være medlem for å kunne leie i terapien.Hjelpere i terapiridning blir opplært i håndtering av hest og i leiing i alle gangarter, påsadling, riktig bruk av utstyr og hvordan hesten kan fungere som den firbente fysioterapeut. Du binder deg til å møte opp til avtalt tid hver uke (tirsdag og/eller onsdag) i rideskolens kursperiode. Hjelperne får én ridetime en gang per uke for å utvikle sine ferdigheter. Ridetimene er onsdager kl. 15.15 (tur) og søndager kl 16.15.
 2. Leier i runderidningen, fast i helgene
  Alle som allerede er faste hjelpere i runderidning blir automatisk medlem i EKT-klubben. Fra 15.desember 2013 må man være medlem for å kunne leie i runderidningen.
  Hjelpere i runderidning blir opplært i leiing, påsadling og håndtering av hest og generelt tilsyn av hest. Du binder deg til å møte opp til avtalt tid den helgen/helgedagen du har meldt deg på som leier. Leiere til runderidningen skal melde seg på listen som henger ved den hvite infotavlen i stallen. Leietidene er fra kl 11-14 eller fra kl 14-17. Etter tre timer leiing (sammenhengende, inkl småpauser) får hjelperne én ridetime (krysstime) samme dag de har leid. Ridetimen skal utvikle leiernes ferdigheter i håndtering av hest og ridning. Ridetimen er lørdager kl 17 og søndager kl 17.MERK: Runderidningen er sesongbetont og behovet for leiere vil variere. På vinteren er det mindre behov for leiere. På vinteren tar vi derfor forbehold om avvikling av krysstime på søndager.
 3.  Ridekurselev
  Enhver som rider på kurs på EKT kan bli medlem i EKT-klubben. Du vil få tilbud om å delta på kurs, arrangementer, konkurranser og opplæringstimer i diverse teamer relatert til hestehold og ridning. Du vil få informasjon om sosiale tilbud i stallmiljøet.
 4. Foreldre og foresatte, frivillig hjelp
  Foreldre og foresatte som vil bidra, oppleve og lære generell håndtering og tilsyn av hest, stell av dyr og vedlikehold av fjøs og staller. EKT har en mengde varierte oppgaver når vi gjennomfører ulike arrangementer som ridestevner, elevoppvsninger, dugnader, konkurranser, show og andre familiearrangementer der foresatte kan bidra og delta.
 5. Frivillige hjelpere generelt (ikke krav om å være elev/ha barn ved rideskolen)
  Frivillige hjelpere som vil bidra, oppleve og lære generell håndtering og tilsyn av hest, stell av dyr og vedlikehold av fjøs og staller. EKT har en mengde varierte oppgaver når vi gjennomfører ulike arrangementer som ridestevner, elevoppvsninger, dugnader, konkurranser og show der frivillige kan bidra og delta.

Medlemskort

Alle medlemmer får et medlemskort som viser type medlemskap. Man kan ha flere medlemsskap samtidig. Medlemsskapet og medlemskortet er personlig. Ingen bindingstid utover de som har fast avtalte tider og oppgaver (Terapileiere og hjelpere i runderidningen).

Velkommen til et inkluderende, lærerikt og inspirerende stallmiljø på EKT!

Meld deg inn i EKT-Klubben her

* indicates required
/ / ( dd / mm / yyyy )