EKT-klubben

Her kan du bli medlem i EKT-klubben, en åpen klubb for alle hesteglade barn, unge og elever ved EKT, foreldre, foresatte og frivillige generelt. Medlemsskapet er gratis. Det finnes flere typer medlemskap, du velger ut i fra hva du ønsker å oppleve. Du kan ha flere medlemstyper samtidig.

Du må være medlem i EKT-klubben for å være leier i runderidningen, terapileier, Stallpotet og for å være med i Stallgjengen.

Hva er EKT-klubben?

EKT-klubben er en klubb for alle ridekurselever og andre foresatte og hjelpere som ønsker å være delaktige i rideskolen og arrangementer på EKT.

Vedtekter

 • EKT-klubben skal bidra og tilrettelegge for opplæring innenfor alle grener i ridning og bruk av hest, håndtering og stell av hest og hesteutstyr.
 • EKT-klubben skal bidra til å samle ridekurselever og hesteinteresserte ved
 • EKT Rideskole og Husdyrpark og tiltrettelegge for et godt sosialt miljø og felles opplevelser i stallen.
 • EKT-klubben skal bidra til å intergrere funksjonshemmende med funksjonsfriske gjennom felles opplevelser i hestemiljøet.
 • Visse typer medlemskap forutsetter en viss aktivitet hvis man vil beholde det.

Slik blir du medlem

Send oss personinfo som listet opp under og skriv hvilke(n) type medlemskap du ønsker. Bruk e-post post@rideskole.no.

Disse opplysningene må du sende oss

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • E-post (en gyldig adresse vi kan nå deg på når det skjer noe. Max 1-2 ganger pr måned)
 • Postadresse (for utsendelse av medlemskort til de som ikke er på EKT så ofte)
 • Telefonnummer
 • Om du er kurselev (få med hvilket kurs du rir på, dag og tid)
 • Om du allerede er fast terapileier (få med hvilken dag og tid du leier)
 • Om du allerede er leier i runderidningen (få med hvilken dag og tid du leier)
 • Hvilke(n) type(r) medlemskap du ønsker. Plukk fra listen under

Du kan velge mellom en eller flere av disse medlemstypene

 1. Terapileier, fast tirsdag og/eller onsdag
  Alle som allerede er faste hjelpere i terapi blir automatisk medlem i EKT-klubben. Fra 15.desember må 2013 man være medlem for å kunne leie i terapien.Hjelpere i terapiridning blir opplært i håndtering av hest og i leiing i alle gangarter, påsadling, riktig bruk av utstyr og hvordan hesten kan fungere som den firbente fysioterapeut. Du binder deg til å møte opp til avtalt tid hver uke (tirsdag og/eller onsdag) i rideskolens kursperiode. Hjelperne får én ridetime en gang per uke for å utvikle sine ferdigheter. Ridetimene er onsdager kl. 15.15 (tur) og søndager kl 16.15.
 2. Leier i runderidningen, fast i helgene
  Alle som allerede er faste hjelpere i runderidning blir automatisk medlem i EKT-klubben. Fra 15.desember 2013 må man være medlem for å kunne leie i runderidningen.
  Hjelpere i runderidning blir opplært i leiing, påsadling og håndtering av hest og generelt tilsyn av hest. Du binder deg til å møte opp til avtalt tid den helgen/helgedagen du har meldt deg på som leier. Leiere til runderidningen skal melde seg på listen som henger ved den hvite infotavlen i stallen. Leietidene er fra kl 11-14 eller fra kl 14-17. Etter tre timer leiing (sammenhengende, inkl småpauser) får hjelperne én ridetime (krysstime) samme dag de har leid. Ridetimen skal utvikle leiernes ferdigheter i håndtering av hest og ridning. Ridetimen er lørdager kl 17 og søndager kl 17.MERK: Runderidningen er sesongbetont og behovet for leiere vil variere. På vinteren er det mindre behov for leiere. På vinteren tar vi derfor forbehold om avvikling av krysstime på søndager.
 3.  Ridekurselev
  Enhver som rider på kurs på EKT kan bli medlem i EKT-klubben. Du vil få tilbud om å delta på kurs, arrangementer, konkurranser og opplæringstimer i diverse teamer relatert til hestehold og ridning. Du vil få informasjon om sosiale tilbud i stallmiljøet.
 4. Foreldre og foresatte, frivillig hjelp
  Foreldre og foresatte som vil bidra, oppleve og lære generell håndtering og tilsyn av hest, stell av dyr og vedlikehold av fjøs og staller. EKT har en mengde varierte oppgaver når vi gjennomfører ulike arrangementer som ridestevner, elevoppvsninger, dugnader, konkurranser, show og andre familiearrangementer der foresatte kan bidra og delta.
 5. Frivillige hjelpere generelt (ikke krav om å være elev/ha barn ved rideskolen)
  Frivillige hjelpere som vil bidra, oppleve og lære generell håndtering og tilsyn av hest, stell av dyr og vedlikehold av fjøs og staller. EKT har en mengde varierte oppgaver når vi gjennomfører ulike arrangementer som ridestevner, elevoppvsninger, dugnader, konkurranser og show der frivillige kan bidra og delta.

Medlemskort

Alle medlemmer får et medlemskort som viser type medlemskap. Man kan ha flere medlemsskap samtidig. Medlemsskapet og medlemskortet er personlig. Ingen bindingstid utover de som har fast avtalte tider og oppgaver (Terapileiere og hjelpere i runderidningen).

Velkommen til et inkluderende, lærerikt og inspirerende stallmiljø på EKT!

<!-- Begin MailChimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form action="https://rideskole.us2.list-manage.com/subscribe/post?u=59359f2a5d4f57331c83faf76&id=0201f38de9" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Meld deg inn i EKT-Klubben her</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> indicates required</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">E-post <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-FNAME">Fullt navn på medlem <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="FNAME" class="required" id="mce-FNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-LNAME">Fullt navn på evt foresatt </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="LNAME" class="" id="mce-LNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-address-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE5-addr1">Adresse </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" maxlength="70" name="MMERGE5[addr1]" id="mce-MMERGE5-addr1" class=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE5-addr2">Address Line 2</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" maxlength="70" name="MMERGE5[addr2]" id="mce-MMERGE5-addr2"> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group size1of2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE5-city">Sted</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" maxlength="40" name="MMERGE5[city]" id="mce-MMERGE5-city" class=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group size1of2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE5-state">Fylke</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" maxlength="20" name="MMERGE5[state]" id="mce-MMERGE5-state" class=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group size1of2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE5-zip">Postnummer</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" maxlength="10" name="MMERGE5[zip]" id="mce-MMERGE5-zip" class=""><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group size1of2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE5-country">Country</label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <select name="MMERGE5[country]" id="mce-MMERGE5-country" class=""><option value="164">USA</option><option value="286">Aaland Islands</option><option value="274">Afghanistan</option><option value="2">Albania</option><option value="3">Algeria</option><option value="178">American Samoa</option><option value="4">Andorra</option><option value="5">Angola</option><option value="176">Anguilla</option><option value="175">Antigua And Barbuda</option><option value="6">Argentina</option><option value="7">Armenia</option><option value="179">Aruba</option><option value="8">Australia</option><option value="9">Austria</option><option value="10">Azerbaijan</option><option value="11">Bahamas</option><option value="12">Bahrain</option><option value="13">Bangladesh</option><option value="14">Barbados</option><option value="15">Belarus</option><option value="16">Belgium</option><option value="17">Belize</option><option value="18">Benin</option><option value="19">Bermuda</option><option value="20">Bhutan</option><option value="21">Bolivia</option><option value="325">Bonaire, Saint Eustatius and Saba</option><option value="22">Bosnia and Herzegovina</option><option value="23">Botswana</option><option value="181">Bouvet Island</option><option value="24">Brazil</option><option value="180">Brunei Darussalam</option><option value="25">Bulgaria</option><option value="26">Burkina Faso</option><option value="27">Burundi</option><option value="28">Cambodia</option><option value="29">Cameroon</option><option value="30">Canada</option><option value="31">Cape Verde</option><option value="32">Cayman Islands</option><option value="33">Central African Republic</option><option value="34">Chad</option><option value="35">Chile</option><option value="36">China</option><option value="185">Christmas Island</option><option value="37">Colombia</option><option value="204">Comoros</option><option value="38">Congo</option><option value="183">Cook Islands</option><option value="268">Costa Rica</option><option value="275">Cote D'Ivoire</option><option value="40">Croatia</option><option value="276">Cuba</option><option value="298">Curacao</option><option value="41">Cyprus</option><option value="42">Czech Republic</option><option value="318">Democratic Republic of the Congo</option><option value="43">Denmark</option><option value="44">Djibouti</option><option value="289">Dominica</option><option value="187">Dominican Republic</option><option value="45">Ecuador</option><option value="46">Egypt</option><option value="47">El Salvador</option><option value="48">Equatorial Guinea</option><option value="49">Eritrea</option><option value="50">Estonia</option><option value="51">Ethiopia</option><option value="189">Falkland Islands</option><option value="191">Faroe Islands</option><option value="52">Fiji</option><option value="53">Finland</option><option value="54">France</option><option value="193">French Guiana</option><option value="277">French Polynesia</option><option value="56">Gabon</option><option value="57">Gambia</option><option value="58">Georgia</option><option value="59">Germany</option><option value="60">Ghana</option><option value="194">Gibraltar</option><option value="61">Greece</option><option value="195">Greenland</option><option value="192">Grenada</option><option value="196">Guadeloupe</option><option value="62">Guam</option><option value="198">Guatemala</option><option value="270">Guernsey</option><option value="63">Guinea</option><option value="65">Guyana</option><option value="200">Haiti</option><option value="66">Honduras</option><option value="67">Hong Kong</option><option value="68">Hungary</option><option value="69">Iceland</option><option value="70">India</option><option value="71">Indonesia</option><option value="278">Iran</option><option value="279">Iraq</option><option value="74">Ireland</option><option value="323">Isle of Man</option><option value="75">Israel</option><option value="76">Italy</option><option value="202">Jamaica</option><option value="78">Japan</option><option value="288">Jersey (Channel Islands)</option><option value="79">Jordan</option><option value="80">Kazakhstan</option><option value="81">Kenya</option><option value="203">Kiribati</option><option value="82">Kuwait</option><option value="83">Kyrgyzstan</option><option value="84">Lao People's Democratic Republic</option><option value="85">Latvia</option><option value="86">Lebanon</option><option value="87">Lesotho</option><option value="88">Liberia</option><option value="281">Libya</option><option value="90">Liechtenstein</option><option value="91">Lithuania</option><option value="92">Luxembourg</option><option value="208">Macau</option><option value="93">Macedonia</option><option value="94">Madagascar</option><option value="95">Malawi</option><option value="96">Malaysia</option><option value="97">Maldives</option><option value="98">Mali</option><option value="99">Malta</option><option value="207">Marshall Islands</option><option value="210">Martinique</option><option value="100">Mauritania</option><option value="212">Mauritius</option><option value="241">Mayotte</option><option value="101">Mexico</option><option value="102">Moldova, Republic of</option><option value="103">Monaco</option><option value="104">Mongolia</option><option value="290">Montenegro</option><option value="294">Montserrat</option><option value="105">Morocco</option><option value="106">Mozambique</option><option value="242">Myanmar</option><option value="107">Namibia</option><option value="108">Nepal</option><option value="109">Netherlands</option><option value="110">Netherlands Antilles</option><option value="213">New Caledonia</option><option value="111">New Zealand</option><option value="112">Nicaragua</option><option value="113">Niger</option><option value="114">Nigeria</option><option value="217">Niue</option><option value="214">Norfolk Island</option><option value="272">North Korea</option><option value="116" selected>Norway</option><option value="117">Oman</option><option value="118">Pakistan</option><option value="222">Palau</option><option value="282">Palestine</option><option value="119">Panama</option><option value="219">Papua New Guinea</option><option value="120">Paraguay</option><option value="121">Peru</option><option value="122">Philippines</option><option value="221">Pitcairn</option><option value="123">Poland</option><option value="124">Portugal</option><option value="126">Qatar</option><option value="315">Republic of Kosovo</option><option value="127">Reunion</option><option value="128">Romania</option><option value="129">Russia</option><option value="130">Rwanda</option><option value="205">Saint Kitts and Nevis</option><option value="206">Saint Lucia</option><option value="324">Saint Martin</option><option value="237">Saint Vincent and the Grenadines</option><option value="132">Samoa (Independent)</option><option value="227">San Marino</option><option value="255">Sao Tome and Principe</option><option value="133">Saudi Arabia</option><option value="134">Senegal</option><option value="326">Serbia</option><option value="135">Seychelles</option><option value="136">Sierra Leone</option><option value="137">Singapore</option><option value="302">Sint Maarten</option><option value="138">Slovakia</option><option value="139">Slovenia</option><option value="223">Solomon Islands</option><option value="140">Somalia</option><option value="141">South Africa</option><option value="257">South Georgia and the South Sandwich Islands</option><option value="142">South Korea</option><option value="311">South Sudan</option><option value="143">Spain</option><option value="144">Sri Lanka</option><option value="293">Sudan</option><option value="146">Suriname</option><option value="225">Svalbard and Jan Mayen Islands</option><option value="147">Swaziland</option><option value="148">Sweden</option><option value="149">Switzerland</option><option value="285">Syria</option><option value="152">Taiwan</option><option value="260">Tajikistan</option><option value="153">Tanzania</option><option value="154">Thailand</option><option value="233">Timor-Leste</option><option value="155">Togo</option><option value="232">Tonga</option><option value="234">Trinidad and Tobago</option><option value="156">Tunisia</option><option value="157">Turkey</option><option value="158">Turkmenistan</option><option value="287">Turks & Caicos Islands</option><option value="159">Uganda</option><option value="161">Ukraine</option><option value="162">United Arab Emirates</option><option value="262">United Kingdom</option><option value="163">Uruguay</option><option value="165">Uzbekistan</option><option value="239">Vanuatu</option><option value="166">Vatican City State (Holy See)</option><option value="167">Venezuela</option><option value="168">Vietnam</option><option value="169">Virgin Islands (British)</option><option value="238">Virgin Islands (U.S.)</option><option value="188">Western Sahara</option><option value="170">Yemen</option><option value="173">Zambia</option><option value="174">Zimbabwe</option></select><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group size1of2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE6">Telefon </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" name="MMERGE6" class="" value="" id="mce-MMERGE6"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group size1of2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE4-month">Fødselsdato (år) </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="datefield"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="subfield dayfield"><input class="datepart " type="text" pattern="[0-9]*" value="" placeholder="DD" size="2" maxlength="2" name="MMERGE4[day]" id="mce-MMERGE4-day"></span> /<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="subfield monthfield"><input class="datepart " type="text" pattern="[0-9]*" value="" placeholder="MM" size="2" maxlength="2" name="MMERGE4[month]" id="mce-MMERGE4-month"></span> / <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="subfield yearfield"><input class="datepart " type="text" pattern="[0-9]*" value="" placeholder="YYYY" size="4" maxlength="4" name="MMERGE4[year]" id="mce-MMERGE4-year"></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <span class="small-meta nowrap">( dd / mm / yyyy )</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE7">Type medlemsskap EKT-klubben </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <select name="MMERGE7" class="" id="mce-MMERGE7"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value=""></option><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <option value="1. Terapileier, fast tirsdag og/eller onsdag">1. Terapileier, fast tirsdag og/eller onsdag</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><option value="2. Leier i runderidningen, fast i helgene">2. Leier i runderidningen, fast i helgene</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><option value="3. Ridekurselev">3. Ridekurselev</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><option value="4. Foreldre og foresatte, frivillig hjelp">4. Foreldre og foresatte, frivillig hjelp</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><option value="5. Frivillige hjelpere generelt (ikke krav om å være elev/ha barn ved rideskolen)">5. Frivillige hjelpere generelt (ikke krav om å være elev/ha barn ved rideskolen)</option><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </select><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE3">Medlemskap nr 2 osv </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="MMERGE3" class="" id="mce-MMERGE3"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE8">Fast terapileier; dag og tid </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="MMERGE8" class="" id="mce-MMERGE8"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE9">Fast RR-leier; dag og tid </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="MMERGE9" class="" id="mce-MMERGE9"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-MMERGE10">Postnummer </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="MMERGE10" class="" id="mce-MMERGE10"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mce-responses" class="clear"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_59359f2a5d4f57331c83faf76_0201f38de9" tabindex="-1" value=""></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text';fnames[5]='MMERGE5';ftypes[5]='address';fnames[6]='MMERGE6';ftypes[6]='phone';fnames[4]='MMERGE4';ftypes[4]='date';fnames[7]='MMERGE7';ftypes[7]='dropdown';fnames[3]='MMERGE3';ftypes[3]='text';fnames[8]='MMERGE8';ftypes[8]='text';fnames[9]='MMERGE9';ftypes[9]='text';fnames[10]='MMERGE10';ftypes[10]='zip'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the $ validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: NO (Norwegian)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Dette feltet er obligatorisk.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Maksimalt {0} tegn."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Minimum {0} tegn."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Angi minimum {0} og maksimum {1} tegn."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Oppgi en gyldig epostadresse.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Angi en gyldig URL.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Angi en gyldig dato.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Angi en gyldig dato (&ARING;&ARING;&ARING;&ARING;-MM-DD).",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateSE: "Angi en gyldig dato.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Angi et gyldig nummer.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> numberSE: "Angi et gyldig nummer.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Skriv kun tall.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Skriv samme verdi igjen.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Angi en verdi mellom {0} og {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Angi en verdi som er mindre eller lik {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Angi en verdi som er større eller lik {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Angi et gyldig kredittkortnummer."<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->