Innsamlingen vi satte i gang via Spleis.no er avsluttet og pengene fra dere givere har kommet inn på konto. Alt blir brukt til å betale løpende utgifter forbundet med dyreholdet i stall og fjøs. Vi hadde ikke kunnet holde oss oppe i dag uten støtte fra private givere og en stor gruppe frivillige som gjør unna mye av det praktiske stallarbeidet.

Igjen må vi få rette en STOR TAKK til det engasjementet dere har vist. Det er helt overveldende! TAKK for ditt bidrag. TAKK for din støtte. TAKK for signalet du sender ut om at EKT er viktig for deg og andre.

Vi kjemper videre for å komme igjennom krisen. De gode nyhetene er at rideskolen har kunnet åpne igjen. Fra og med neste uke er alle ridetilbudene våre i gang igjen. Husdyrparken har vi åpen hver lørdag, søndag og helligdager fra kl 11-15, men puljer av 50 stk av gangen inne hos dyrene.

Velkommen til oss og god langhelg!