EKT Rideskole og Husdyrpark har fått tilsagnsbrev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om at kr 700.000,- er på veil inn på konto.

> Les om saken i Nordstrands Blad

Årsaken til avslag på støtte til næringslivet
EKT har altså IKKE fått noe kontantstøtte av næringslivsmidlene fordi vi er en ideell organisasjon. Vi er pålagt av Oslo kommune IKKE å ha erverv til formål og fungerer derfor som en stiftelse, selv om vi formelt er et aksjeselskap. Denne konstellasjonen passet ikke inn i kriteriene for Finansdepartementet.

Fikk pro bono advokathjelp og kriselån i banken
Kulturdepartementet fikk av Stortinget bevilget en runde nr. 2 med forutsetninger som passet for EKT. Straks dette ble lagt ut startet vi på søkeprosessen. Underveis har EKT måttet ta opp et næringslivslån med statsgaranti. Det fikk vi av DnB i starten av juni. Med gratis hjelp fra advokatformaet SANDS fikk vi i siste time lånet som kunne dekke opp for de tapte inntektene på rundt 2 millioner kroner. EKT måtte holde helt stengt i litt over 2 måneder. Uten dette lånet hadde ikke EKT greid seg.

Personlig hilsen fra styreleder i EKT Rideskole og Husdyrpark AS

Jeg må rette en takk til alle frivillige som har utført praktisk arbeid på stallen i mange, mange uker. Takk også til alle anonyme givere som har støttet EKT med pengegaver via SPLEIS og VIPPS. Takk rettes også til advokatfirmaet SANDS hvor vi har fått en fantastisk god hjelp. Uten dette hadde heller ikke EKT greid seg.

Da EKT ble nedstengt den 12. mars visste vi lite om hvor alvorlig dette var. Men mennesker har brydd seg og trått til akkurat der hjelpen trengtes best. Når vi ser på hendelsene i ettertid er det på sin plass å gjøre seg noen tanker om hvordan brikkene har falt på plass akkurat i tide for å klare utfordringene; – uten å gå til grunne.

Kontantstøtten fra kulturmidler blir nå brukt til å nedbetale lånet. Dette er vært en krisetid for EKT, men hvis intet uforutsett skjer nå vil vi greie oss. Det vi frykter mest er en ny nedstengning. EKT praktiserer smittevern så godt vi kan. Publikum kvitterer med å komme. Rideelevene kommer til sine timer. Men pasientene til ridefysioterapi er langt færre nå en tidligere fordi hver pasient må ha med sin egen leier pga. kravet til avstand.

Takk til alle for innlevelse og engasjement.

Michael Falch
(styreleder)