Saueklipping

EKT Rideskole og Husdyrpark Ekebergveien 99, Oslo

Saueklipping er et høydepunkt i høstens familieaktiviteter i Husdyrparken. Kom og se på, kjenn på ulla og prøv og karde den. Saueklipping er gammel kulturtradisjon og et ekte håndverk!