Markering av 50-år med denne behandlingsformen ved EKT Rideskole og Husdyrpark, Ekeberg 1967–2017

Sissel Thorson Falch startet opp med terapiridning ved EKT Rideskole i 1967 og har arbeidet med dette uten avbrudd til i dag. Antall elever med funksjonshemning har variert fra 45 til 90 pr. uke.

Metoden det undervises i på EKT er den samme som verdenspioner Elsebet S. Bødtker (1917-98) fikk godkjent av Rikstrygdeverket i 1965. Det unike med metoden er at det er hesten som er terapeuten. Sissel Thorson Falch er en av landets mest erfarne instruktører i terapiridning både i antall år og antall elever. Hun har utgitt en bok på Tun forlag om behandlingsformen med tittelen «Terapiridning – Hesten den firbente fysioterapeut» og en undervisnigsfilm med samme tittel og tema.

Velkommen til fagseminar om ridefysioterapi og markering av 50-år med denne behandlingsformen ved EKT Rideskole og Husdyrpark.

Når: Lørdag den 23. september 2017. Kl. 09 til 15
Sted: EKT Rideskole og Husdyrpark, Ekebergveien 99. 1181 Oslo

Terapiridningens betydning i helsearbeidet for pasienter, familier og samfunnet.

Hva har skjedd, hva skjer og hva kan forbedres i fremtiden?

Da ridefysioterapi (Bødtker-metoden) ble godkjent av Rikstrygdeverket i 1963 ble det innvilget 60 behandlingstimer pr. pasient pr. år. Dette ble dessverre redusert til 30 timer. Vil effekten av behandlingen bli bedre ved å få flere behandlingstimer pr. år?

Hvem kan ta utdanning i ridefysioterapi?
Hvor nødvendig er rideerfaring og kunnskap om hest?
Hvilke krav må stilles til instruktørens kvalifikasjoner og ferdigheter?

Pasienter og pårørendes egne uttalelser om verdien av ridefysioterapi som treningsform. Spørsmål og svar; samtale med inviterte gjester.

Hvilke krav stilles til hestemateriellet og hvilken risiko er forbundet med ridefysioterapi som behandling.

Velkommen til en viktig dag for å synliggjøre ridefysioterapiens betydning som behandling og trening for funksjonshemmede.

Program

08.30 Omvisning på EKT. For spesielt interesserte ved Michael T. Falch

09.00 Publikum ønskes velkommen i ridehallen.

09.30 Foredrag om hesten og dens forutsetninger for å være en firbeint fysioterapeut av veterinær Manja Baunack

09.50 Terapiridningens begynnelse og utvikling gjennom 60 år. Et historisk tilbakeblikk.

10.15 Pause med kaffe og te

10.30 Hva er Bødtker-metoden? Sissel T. Falch vil demonstrere Bødtker-metoden i teori og praksis.

11.15 Lunsjpause med enkel matservering

12.00 Elever og foreldres erfaring med og betydning av ridefysioterapi.

12.30 Faglig uttalelse om betydningen av hesten som behandlingsform. Foredragsholder vil bli angitt

12.50 Ridefysioterapi- ved noen av skolens elever.

13.30 Risiko ved bruk av hest som behandlingsform. Foredragsholder vil bli angitt.

13.50 Sissel T. Falch’s egne erfaringer med ridefysioterapi gjennom 50 år

14.10 Spørsmål og samtale med inviterte gjester.

14.30 Egenridning – Inviterte deltakere får anledning til å erfare ridning på egen kropp.

15.00 Avslutning; med 5 elever fra rideskolen som rider uten sadel og hodelag, kun med halsring.

Foredragsholdere pr 07.09.17: Hilde Hauge, Lege Anja Lenschow, Psykiatrisk sykepleier Solvor Bjerknes, Veterinær Dr. Manja Baunack, Lege Susanne Schussler, Sven Bødtker sønn av Elsbet S. Bødtker

Filmfremvisning om ridefysioterapi og salg av diverse artikler vil foregå hele dagen.

Velkommen til en inspirerende fagdag!

Obs! Endringer av programmet vil forekomme.