Ridefysioterapiens dag

Ny mulighet fredag 14.06.24 – Hold av datoen!

Bli kjent med hesten som fysioterapeut! EKT har tilbudt ridefysioterapi sammenhengende fra 1967 til i dag, og inviterer nå til en dag der du kan bli kjent med hesten som den firbente fysioterapeut. 

EKT terapiridning huodyrpark rideskole Ekeberg

 

Ridefysioterapi har dokumentert forbedring på både fysiske og psykiske helseplager. På ridefysioterapiens dag får du mulighet til å lære, se og oppleve hvordan hesten kan fungere som den firbente fysioterapeut.

 

 

«Bødtkermetoden i ridefysioterapi.» ved Sissel T. Falch.

Sissel Thorson Falch vil fortelle om sine erfaringer med ridefysioterapi gjennom 55 år.
Sissel T. Falch startet opp med terapiridning ved EKT Rideskole i 1967 og har arbeidet med dette uten avbrudd til i dag. Falch er dermed en av landets mest erfarne instruktører i ridefysioterapi, både i antall år og antall elever. Sissel er utdannet Mensendieck Fysioterapeut og har sin ridelærerutdannelse fra Porloch Vale Riding School England i 1959 og fra Norges Rytterforbund i 1971 . Hun har i tillegg utgitt fagboken «Terapiridning – Hesten den firbente fysioterapeut»  på Tun Forlag, samt en undervisningsfilm med samme tittel og tema

Om Bødtker-metoden
Metoden det undervises i på EKT er den samme som verdenspioner Elsebet S. Bødtker (1917-98) fikk godkjent av Rikstrygdeverket i 1965. Det unike med metoden er at det er hesten som er terapeuten. EKT er stolte av å arbeide etter hennes prinsipper!