Fagseminar om ridefysioterapi

22. mai 2022 kl 12:00-16:30

Bli kjent med hesten som fysioterapeut! EKT har tilbudt ridefysioterapi sammenhengende fra 1967 til i dag, og inviterer nå til et intensivt og lærerikt fagseminar om hesten som den firbente fysioterapeut. Seminaret passer spesielt godt for  helsepersonell og andre som ønsker mer informasjon om ridning som behandlingsform.

EKT terapiridning huodyrpark rideskole Ekeberg

 

Ridefysioterapi har dokumentert forbedring på både fysiske og psykiske helseplager. På seminaret får du mulighet til å lære, se og oppleve hvordan hesten kan fungere som den firbente fysioterapeut.

Dato: Søndag 22. mai
Tid: 12:00-16:30
Pris: 650,-


Innhold:

12:30: «Bødtkermetoden i ridefysioterapi.» ved Sissel T. Falch.

Sissel Thorson Falch vil fortelle om sine erfaringer med ridefysioterapi gjennom 55 år.
Sissel T. Falch startet opp med terapiridning ved EKT Rideskole i 1967 og har arbeidet med dette uten avbrudd til i dag. Falch er dermed en av landets mest erfarne instruktører i ridefysioterapi, både i antall år og antall elever. Sissel er utdannet Mensendieck Fysioterapeut og har sin ridelærerutdannelse fra Porloch Vale Riding School England i 1959 og fra Norges Rytterforbund i 1971 . Hun har i tillegg utgitt fagboken «Terapiridning – Hesten den firbente fysioterapeut»  på Tun Forlag, samt en undervisningsfilm med samme tittel og tema

Om Bødtker-metoden
Metoden det undervises i på EKT er den samme som verdenspioner Elsebet S. Bødtker (1917-98) fikk godkjent av Rikstrygdeverket i 1965. Det unike med metoden er at det er hesten som er terapeuten. EKT er stolte av å arbeide etter hennes prinsipper!

13:00: Hester i frihet

Hester i frihet varer i ca 30 min og foregår inne i ridehallen. Publikum sitter på tribunen.
Hver da ca kl 13 slippes hestene inn fra beitet der de går i en stor flokk. I hesteboksene i stallen ligger maten og venter.
På vei inn fra beitet får man se på hva på hestene finner på i ridebanen. Vi setter opp små hinder og forteller hva som skjer mellom hestene når de er helt fri og gjør ting sammen uten mennesker på ryggen.

13:30 «Hesten som terapeut» ved Susan Hellum

Her er hennes beskrivelse av sitt hesteliv:
“Jeg vokste opp på 40-50 tallet på landet, i Ayrshire, Skottland hvor jeg hadde mulighet til å ri et mangfold av ponnier og hester. The Pony Club, under the British Horse Society, ga flott tilgang til bred kunnskap om hest og ridning. Livet i Norge når det gjelder hest, har vært mangfoldig med arbeid innen ponniraser og avl generelt. Arbeid med barn og ungdom har vært en stor interesse dvs. å gi videre grunnleggende kunnskap.
Jeg har arbeidet i mange år som eksteriørdommer under Norsk Hestesenter. Jeg har vært dommer for flere hesteraser både i inn og utlandet. Selv om jeg nå er såkalt pensjonist, er jeg fremdeles involvert i hest på mange hold. I 2020 har jeg skrevet og publisert en bok om min oppvekst og litt annet med hjelp av flere dyktige mennesker med forskjellige bakgrunn og vinklinger.”
Hun har mottatt Kongens fortjenstmedalje for sitt arbeid med hest og er æresmedlem i Norges Fjordhestlag.

14:00: «Betydningen av dyr og ridning for unge mennesker» ved Gro Johre

Gro Johre utdannet seg til lærer siden 2006, og har arbeidet de siste 13 årene ved Lofsrud Ungdomsskole på Søndre Nordstrand der hun hovedsakelig underviser i Engelsk og Kunst- og Håndverk.
Hun er utdannet scenograf og har i 11 år vært tilknyttet Childsplay Incorporated, et Barneteater i Phoenix, USA.
Gro har også jobbet med dyr i ungdommen (hest) og  4-5 år med hunder for Blindeforbundet.
Den nye læreplanen LK20 gir mer rom for tilpasninger for enkeltelever, og Lofsrud Skole har i år utvidet tilbudet innen arbeidslivsfag til å inkludere Dyrestell, med vekt på hest, stell av hest og stall, samt noe ridning.

14:15: «Arbeid med lange tøyler fra bakken»

Demonstrasjon i ridehuset ved Rolf Caspersen.
Rolf Caspersen har vært kusk hos Edvin Thorson i Ekebergparken fra 1961. EKT er i dag heldig som har han til å trene hester ukentlig fra bakken med lange tøyler. Dette arbeidet er løsgjørende og muskeloppbyggende og gir hestene et bedre grunnlag for å være den firbente fysioterapeut.

14:30 Pasientridning

Elever fra våre 13 grupper i Ridefysioterapi, vil vise sine rideferdigheter.

15:15: Foreldres/Foresattes erfaringer med ridefysioterapi.
15:30: Egenridning

Deltakere får ride uten sadel med halsring. Ridningen vil ledes av Sissel T. Falch.

Velkommen til en viktig dag for å synliggjøre ridefysioterapiens betydning som behandling og trening.