Navnsetting av vei i bydel Nordstrand

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening ønsker å gi navn til en vei som i dag mangler navn.

Midt på Ekebergsletta går en vei ned forbi EKT Rideskole og Husdyrpark og ned Jomfrubråtveien ved nummer 41. Før i tiden lå det gårdsbygninger til Jomfrubråten gård ved denne veien. Bonden pleide å bruke veien for å komme seg til byen.

Bydel Nordstrand er ønsket velkommen til å komme med forslag. Har du innspill til nytt navn eller kommentar til forslagene som allerede er sendt inn?
Send inn navneforslag og begrunnelse for hvorfor du mener navnet passer på mail til: postmottak@bns.oslo.kommune.no

Frist: 20.september 2019

Les mer på Oslo Kommunes sider her

Vi oppfordrer alle EKTs brukere i bydelen å komme med et navneforslag! Kanskje det hadde passet med et navn med referanse til noe av EKTs historie?

EKT og familien Thorsons historiske avtrykk

På begynnelsen av 1900-tallet bodde Edvin Olav Thorson i Jomfrubråtveien 38 med sin kone Sigrid og sine tre barn. Han drev med klær og hadde flere herrebutikker i Oslo, EDVINS KLÆR. På 1930-tallet importerte han Shetlandsponnier til Norge for å bruke dem til å trekke små vogner som skulle reklamere for butikkene hans. Det var på den tiden ingen privatpersoner som eide Shetlandsponnier, og det var heller ikke mange av dem i Norge. Edvin Olav avlet på dem og utvidet samtidig dyreholdet med en dam i hagen til svømmefugler. Sønnen Edvin Kjell Thorson, født i 1918 viste tidlig en helt spesiell interesse og evne for dyr. I 1952 flytter Eva og Edvin Thorson til Jomfrubråtveien 40 hvor Edvin viderefører sin fars interesse for ponnier og fugler. Frem til 1965 bygger de på og utvider eiendommen Jomfrubråtvn. 40. Staller, kjøp av ponnier og hester, husdyr, fugledammer mm. Det blir også etablert et meieri for geiteyoghurt.

Barn i nærområdet trømmet til Thorsons tomt der han etterhvert utviklet en liten rideskole. I 1963 blir Ekeberg rideklubb stiftet i stuen på Jomfrubråtveien 40. I 1964 starter Sissel Thorson opp de første timene i terapiridning for varige funksjonshemmede etter samme prinsipper som pioneren Elsebeth Bødtker. Rideundervisningen foregikk i Ekebergparken. Samme år, den 21. september, undertegner Edvin K. Thorson festekontrakt med Oslo kommune. Oslo Bystyre, med ordfører Brynjulf Bull i spissen, bevilger penger til bygging av ridehus og stall i Ekebergparken. I 1964 kjøper Edvin Kjell Thorson 18 bulgarske hester i Danmark. Edvin importerte Exmoorponnier til rideskolen og drev egen avl. Han krysset dem med fullblods og fikk en fin, litt større ridehest. Senere var det den norske Fjordingen han avlet på og bidro til å løfte rasen opp til et nytt bruksområde som allsidig ridehest.

Året etter, i 1965, blir ny ridehall og staller høytidelig innviet av ordfører Brynjulf Bull. Under innvielsen av ridehuset i 1964 stod ordfører Brynjulf Bull, milorg-mannen Gunnar Sønsteby og Edvin Kjell Thorson på tribunen for å klippe over snoren. Ordfører Bull, som hadde vært meget engasjert i å få til rideskolen og husdyrparken, sa i sin tale : «Oslo by har ikke råd til å la være å støtte opp om et slikt tiltak.»

I 1967 godkjennes EKT rideskole for terapiridning av fylkeslegen. Sissel Thorson Falch utvider til 90 pasienter pr. uke. Rideskolen har nå blitt en veletablert stall med ca 30 hester og mange hundre elever i uken. Edvin K Thorson ansette Bjørn Johannesen som en av de første ridelærerne. EKT Rideskole ble en rekrutteringsarena for tusenvis av ryttere til hestesporten. Husdyrparken utvides med husdyr av mange slag og runderidning for små barn. Edvin K. Thorson flyttet alle sine dyr og fugler opp til det nye anlegget i parken. Geiter ble innkjøpt fra Vestlandet og dannet grunnstammen for de geitene som er både på Ekeberg og Langedrag i dag. Han utvidet med sauer (spelsau), flere fuglearter, villsvin, vanlig norsk gris, telemarkskuer og en okse som fikk navnet Ferdinand. Thorson tilbrakte all sin fritid blant dyrene på Ekeberg. Det ble mange sene kvelder etter lange arbeidsdager i byen og på fabrikken på Skedsmokorset der han produserte EKT hesletrøyen.

EKT Rideskole og Husdyrpark har i dag 450 elever på kurs ukentlig og rundt 100.000 solgte billetter til husdyrparken pr år. EKT er fortsatt en familiebedrift og drives i dag av tredje generasjon.