Inne- og utegrupper

Vi åpner opp for flere frivillige for å få det daglige, nødvendige arbeidet til å gå rundt. Slik situasjonen er på EKT nå er vi helt avhengige av frivillig arbeidskraft og støtte for å klare oss. Alle rideskoleelever på faste kurs skal ha fått e-post med informasjon og forklaring om situasjonen. Ta kontakt om du ikke har fått e-post.

Gjennom et organisert opplegg for grupper med frivillig arbeidskraft klarer vi å følge smitteverntiltakene. Vi har delt arbeidsområdene inn i innendørs og utendørs arbeid. Frivillige blir satt opp i faste grupper til faste tider. Slik kan vi optimalisere ytelsen og tilbudet til de som ønsker å komme i kontakt med og bidra til driften av EKT gjennom Coronakrisen. Alle får informasjon om generelle smittevernregler, samt EKT sine detaljerte regler på stedet.

Les om våre inne- og utegrupper og se hva som passer for deg.
For at vi skal kunne sette deg på liste må du sende oss følgende informasjon på mail.

– Fullt navn på foreldre/foresatt og telefonnummer
– Fullt navn og alder på den som er elev på EKT
– Dag, tid og nivå på kurset
– Hvor mange dere er som vil komme og jobbe (antall voksne og barn)
– Om den voksne som følger barn er ridekyndig (tur)rytter (beskriv ditt nivå og erfaring med hest)
– Skriv om du vil være med på innegruppe eller utegruppe, eller begge. Husk å lese kriteriene!
– En beskrivelse av kompetanse som kan være nyttig til dugnadsprosjekter til utegruppene (hvis aktuelt)
– Dag og tid dere kan komme og jobbe frivillig (se oversikt i teksten under)

NB: Grunnet teknisk feil i kontaktskjema måtte dette fjernes. Vi ber derfor dere som sendte inn kontaktskjema som lå på denne siden søndag 26.april, om å sende inn en e-post med svar på punktene over. Vi beklager ulempen!

Vi kontakter dere for bekreftelse på ønske om plassering.

Innegrupper: stallvakt med stell og mosjonering av hest

For å kunne bidra som stallvakt må du/dere oppfylle visse kriterier. Dette er nødvendig for sikkerhet, effektivitet og kvalitet på arbeidet. Stallvakter er for de som har kursplass, men ikke får ridd grunnet Coronakrisen.

Kriterier for stallvakter

For å kunne være en del av et vaktlag må du være betalende kurselev ved EKT Rideskole. Hvis du skal komme alene må du være over 16 år, ri på øvet kurs eller høyere og godta at EKT vurderer din evne til å håndtere hester alene. Foreldre med barn under 16 år må komme sammen med barna. Foreldre/foresatt må også bidra i stallarbeidet selv om du ikke rir. 

Hvert vaktlag består av fire personer. Arbeidet utføres på formiddagen mellom kl. 9-13 eller ettermiddagen mellom kl. 13-19.30 i ukedagene, i helgene til senest kl 18.30. På ettermiddagen må du komme så fort som mulig etter kl 13, men her er det fleksibiltet mtp på når skole og jobb er ferdig. Arbeidet tar 3-4 timer og består av fysisk til dels krevende oppgaver. Du må kunne binde deg til fast dag og tid 1-2 ganger i uken annenhver uke. Arbeidsperioden er 6-8 uker med oppstart i uke 19. Vi setter opp fire nye vaktlag som skal rullere med eksisterende vaktlag.

Her er dager og tider du kan velge mellom:
Tirsdag kl 9-13 eller mellom kl 13-19.30
Onsdag kl 9-13 eller mellom kl 13-19.30
Torsdag kl 9-13 eller mellom kl 13-19.30
Fredag kl 9-13 eller mellom kl 13-19.30
Lørdag kl 9-13 eller mellom kl 13-18.30
Søndag kl 9-13 eller mellom kl 13-18.30

Du må være innstilt på å bruke kroppen og bli støvete og skitten.

Elever under 16 år skal ride på tur sammen med en voksen i vaktlaget, eller bli leid av en voksen hvis vedkommende ikke er vant med å ri alene.

Oppgaver

Oppgaveliste for et vaktlag

1. Ansvar for møkking av 12 bokser
2. Pussing av hester som rides
3. Pussing av utstyr
4. Ridning på tur (skritte- og klatretur)
5. Annen mosjonering av hest
6. Generell orden og forefallende arbeid

Opplæring

Alle nye får opplæring i arbeidet som skal gjøres. Det gis opplæring i møkking, pussing, oppsaling, rengjøring av utstyr, regler for turridning og generelt om orden og rutiner på stallen.

Utegrupper; stell, vedlikehold og reparasjon

Utegrupper består av fire personer i hver gruppe. Vi setter opp fire nye grupper. Alt arbeid vil foregå utendørs. Gruppen kan velge fast dag og tid eller melde seg til utlyste dugnadsprosjekter som blir satt opp i forkant.

Kriterier

Du må være innstilt på varierte oppgaver på uteområdene til EKT. Det er ingen krav til at du allerede er kunde av EKT Rideskole.

Barn under 16 år må komme i følge med voksen/foresatt. Gruppene må arbeide minimum 2 timer hver gang til faste/avtalte tider.

Utegruppene passer for alle som er praktisk anlagt og liker å være ute. Foreldre med barn i skolealder kan komme og jobbe sammen. Oppgavene passer for fysisk aktive voksne i alle aldre!

Oppgaver

Oppgavene vil bli tildelt fortløpende og kan tilpasses personene i gruppene. Arbeidet består av lett fysisk arbeid i vårt miljø. Vi sørger for utstyr og opplæring der det er nødvendig.

Enkelte oppgaver egner seg best til dugnadsprosjekter som blir planlagt og satt opp i forkant. Disse kan trenge spesiell kompetanse og utstyr.

Det vil bli satt opp rideturer fortløpende som frivillige fra utegruppene kan melde seg på. Turene vil være inndelt i ulike nivåer og ledes av en EKT-person.

Husdyrparken er åpen 10-17 alle dager.

Viktig informasjon om smittevern og aktiviteter med hest

EKT følger NRYF sine Koronavettregler ved mosjonering og stell av hest.