Ledige stillinger

Her finner du stillinger og annet type arbeid du kan søke på, både lønnede, ordinære stillinger, arbeid for ridning og frivillig arbeid.

EKT Rideskole og Husdyrpark er en privatdrevet virksomhet med ca. 100 dyr fordelt på 10 dyreslag, bl.a. 35 hester, kuer, griser, geiter, sauer, kaniner, høns og diverse fugleslag. Rideskolen har undervisning for ca. 200 elever ukentlig, inklusiv ca 100 elever i ridefysioterapi.Vi holder til i grønne omgivelser på Ekeberg nær Oslo sentrum og holder åpent for besøkende hver dag. EKT Rideskole og Husdyrpark er også et besøkssted for familier og barn som vil oppleve yrende dyreliv i byen. For mer informasjon, se www.rideskole.no

Ridelærer søkes til enkelttimer hver uke, eller fulltidsstilling

Ridelærer må ha minimum trinn I fra Starum, eller annen relevant utdanning fra utlandet. Du vil få en innføring i EKT-skolens undervisningsprinsipper. Mer informasjon om dette finner du nederst i annonsen.

Vi søker ridelærer til helger og noen timer i uken. EKT har undervisningsopplegg hver helg, og det er turnus på 1 helg i måneden. Undervisningstiden er i tidsrommet 16-21.15 mandag – fredag, og mellom kl 10 – 19 i helg. EKT har ca 210 elever til ordinære ridekurs hver uke. To ridefysioterapeuter har i tillegg ca 96 elever med funksjonsnedsettelse mandag til fredag. 

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til post@rideskole.no. Søknader vurderes fortløpende.


Søknadsfrist:
Snarest
Ønsket tiltredelse: Snarest

Spørsmål til stillingen kan rettes til
Sissel Thorson Falch, telefon 99 54 28 19.

> Les mer om EKTs undervisningsprinsipper

EKT Rideskole og Husdyrpark har drevet rideskole siden 1954. Som et av de første ridesentrene i Norge (etablert 1954 på Ekeberg i Oslo) med rideskole for barn og unge har EKT rekruttert utallige ryttere til sporten. EKT har ca 100 dyr fordelt på 10 dyreslag, inkludert 32 skolehester. EKT har ingen privatoppstallede hester, men fast ansatte kan få anledning til å ha egen hest oppstallet. Som ridelærer på EKT vil du få praktisert i et levende miljø med stor stalldrift, kvalifiserte medarbeidere og profesjonell standard. Velkommen til å søke på stillingen hos oss!

Leie i runderidningen eller ridefysioterapien

Leie i runderidningen
Leiing i runderidningen skjer i helger og på helligdager. Her har vi stort behov for hjelp i sommerhalvåret, og jobben går ut på å leie snille ponnier i en liten runde slik at små barn kan få prøve hvordan det er å sitte på hest. Arbeidstid er fra 10 – 13 eller fra 13 – 16. På stille dager kan du bli satt til andre arbeidsoppgaver (enkelt stallarbeid) dersom du ikke må leie.

Forutsetninger for å leie i runderidningen:
– Du må minimum være 12 år (er du under 16 år må vi få bekreftet samtykke fra foresatte).
– Du må ha erfaring med hest
– Du må forplikte deg til minimum 1 fast helg i måneden, både lørdag og søndag, i perioden mars-november.

Leie i ridefysioterapi
Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapi, hvor fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlaget i behandlingen. Ridefysioterapi foregår i grupper på maks 8 elever. En time er 30 min. ridning, pluss 15 min. til av- og påstigning, totalt 45 min.

Vi trenger faste leiere til våre timer med ridefysioterapi:
Mandager (15:30-18.00)
Tirsdager (15:15-17:00)
Onsdager (16.00-19.15)
Torsdager ( 11:15-15:00)

Forutsetninger for å leie i ridefysioterapien: 
– Du må minimum være 12 år (er du under 16 år må vi få bekreftet samtykke fra foresatte).
– Du må ha erfaring med hest og kunne løpe ved siden av hesten i trav.
– Du må forplikte deg til å leie en av dagene fast hver uke.
– Av hensyn til elevenes trygghet ønsker vi at du kan forplikte deg til å leie et halvt år.

Opplæring i leiing blir gitt for begge typer arbeid. 

Har du lyst til å ri selv, eller har barn som ønsker å ri mer? Vi tilbyr også muligheten til å «leie for kryss». Det betyr at du får delta på én kryssridetime på lørdag eller søndag for å jobbe tre timer med å leie hest.

Du må melde deg som leier via knappen nedenfor. Husk å skrive fullt navn og alder, kontaktinformasjon og hvilken type leiing du kan hjelpe til med. Vi gleder oss til å ta i mot flere leiere i tiden fremover!

Frivillig arbeid

Vi tar i mot henvendelser fra deg som vil bidra med frivillig arbeid på EKT.

For at vi skal kunne sette deg på liste må du sende oss følgende informasjon på mail.

– Fullt navn på foreldre/foresatt og telefonnummer
– Fullt navn og alder på den som er elev på EKT
– Dag, tid og nivå på kurset
– Om den voksne som følger barn er ridekyndig (tur)rytter (beskriv ditt nivå og erfaring med hest)
– En beskrivelse av kompetanse som kan være nyttig til dugnadsprosjekter
– Dag og tid du kan komme og jobbe frivillig 

Vi kontakter dere når vi har sett på søknaden.