For skoler

Tilbud til skoler

Husdyrparken er åpen hver dag hele året og hele klasser og mindre grupper med elever er velkommen. Det er ikke nødvendig å bestille på forhånd. Billetter kjøpes på stedet.

> Åpningstider og priser

EKT tilbyr også tilrettelagt undervisning etter avtale. I dag har vi fast samarbeid med tre barneskoler med hele klasser og små grupper gjennom skoleåret. Opplegget skal gi elevene opplevelser, erfaringer og kunnskap om husdyr og dyrevelferd og kortreist mat. Dagene i Husdyrparken kan bidra til å gi elevene mangfoldige mestringsopplevelser og en praktisk tilnærming til skolefagene. Alle våre skoleopplegg tilrettelegges og ledes av en pedagog.

Hele klasser
Elevene på 3. eller 4.trinn får i løpet av fem dager lære om husdyra i Husdyrparken og kan omgås dem på en sikker og respektfull måte. Ved å ta del i praktisk gårdsarbeid, som møkking, stell, fôring og saueklipping lærer de hvordan man kan nyttegjøre seg dyra og erfarer hva god dyrevelferd er i praksis. Opplegget er tverrfaglig med tilrettelagt for – og etterarbeid i klasserommet. EKT bestiller gratis materiell fra Norges Bondelag direkte til skolen. Disse heftene brukes aktivt i forhold til leseoppdrag og begrepsutvikling i tilknytning til dagene i husdyrparken. 

> Send oss en forespørsel ved interesse

Smågrupper
Gruppa består av inntil 6 – 8 elever som er i Husdyrparken en dag i uka i en periode. Undervisninga her er knytta til daglige rutiner omkring dyrestell. De er med på vedlikehold og aktiviteter i tråd med årstidene, og blir godt kjent med dyrene. Det er et mål at elevene har et faglig læringsutbytte, et sosialt læringsutbytte, et fysisk motorisk læringsutbytte og mangfoldige mestringsopplevelser. Opplegget tilpasses de elevene som til enhver tid deltar i gruppa, værforhold og aktuelle oppgaver i Husdyrparken.

Oppleggene startet opp i 2016 med støtte fra Sparebankstiftelsen.