Kjære faste kurselever og deres foresatte,

Både rideskolen og husdyrparken er dessverre fortsatt stengt inntil videre. EKT beklager situasjonen for alle faste kurselever som nå har et opphold på et uvisst antall kurstimer.

Vi må forholde oss til de gjeldende retningslinjer om smittevern fra Helsedirektoratet, regjeringen og Norges Idrettsforbund. Stans i all inntekt fra 12.mars har ført til en kritisk økonomisk situasjon for EKT. Vi har store løpende driftskostnader selv om både rideskole og husdyrpark er stengt. Det er 36 hester og ca. 70 andre husdyr som skal mat og stell. Alle våre faste ansatte ble permittert umiddelbart, men takket være midler vi har fått i gave, kunne vi ta tilbake noen ansatte i reduserte stillinger for å drifte dyreholdet forsvarlig med riktig kompetanse. Store deler av møkking, mosjonering og stell av hestene utføres av frivillig arbeidskraft.

Vi har jobbet for å finne en løsning for å tilby ridning i små grupper à fire elever pluss ridelærer. Utfordringen vår er økonomi, og muligheten for å lønne ridelærere og ekstra personale på stall som må sale opp hester, vaske over tøyler, gjordremmer, stigbøyleremmer og alle kontaktflater mellom hver gruppe.

Vi har dessverre kommet frem til at vi ikke har økonomi til å tilby et ridetilbud i grupper på fire elever. Bare med ridekursene innendørs, ville dette blitt 57 grupper med ridning å avvikle på en uke. Da er ikke ridefysioterapi regnet med, heller ikke ponnikurs. Nybegynnere med leiere og terapielever med leiere, kan heller ikke få et tilbud pga. smittevernregler. Se vedlegg med Norges Rytterforbund sine Koronavettregler som vi er pliktige til å følge.

Vi håper å kunne tilby en kompensasjonspakke til alle med forhåndsbetalte ridekurs. Forholdene frem i tid er like usikre og uvisse for oss som for dere. Tanken er å kunne fordele dette i slutten av juni og starten av august måned. Dette er enda uvisst, men vi jobber med saken. Vi ber om forståelse for at allerede solgte ridekurs og ridefysioterapi dessverre ikke kan refunderes. Vi takker for tålmodighet og forståelse.

Vi har siden 14.mars hatt fire faste grupper med frivillige som har rullert med å rengjøre hos hester og husdyr, samt stelle og mosjonere hester. Vi planlegger nå nye vaktlag med nye grupper. Av hensyn til smittevernsreglene kan det ikke være for mange personer i stallene samtidig eller i løpet av samme dag. Det er nå mulig å sette seg på liste som frivillig medarbeider på EKT. > Les kriteriene her

Mvh EKT Rideskole og Husdyrpark