Hjelp oss gjennom Coronakrisen

Det varmer med alle som bidrar til dyrene på EKT nå! Tusen, tusen takk! Vi er overveldet over alle pengene som allerede er samlet inn til å dekke utgifter til dyrehold i denne krisetiden.

Samtidig vil vi takke de frivillige som melder seg til å hjelpe til med stell og trening av hestene og husdyrene våre. Vi har organisert små grupper frivillige som kommer på ulike tider slik at vi til en hver tid overholder reglene for smittevern på EKT. Denne hjelpen er uvurderlig og helt nødvendig for å holde dyreveldferden intakt. Vi noterer kontaktinfo på alle som melder seg til frivillig hjelp og kontakter dere når det blir tid for å bytte ut gruppene hvis unntakstilstanden trekker ut i tid.

Følg oss i sosiale medier