Etter samtale med vår rideskolesjef er vi inneforstått med at hun tidligst kan komme tilbake i jobb hos oss høsten 2019. I hennes sykefravær har vi vært så heldige å få ansatt en trinn 3 ridelærer, utdannet ved Starum. Helle Saxegaard vil begynne å jobbe hos oss i uke 32. Det vil da være mulig å ri på privattimer for henne denne uken. Kontakt kontoret for å avtale tid.

Vi vil også informere om at Silja Øverbø har valgt å avslutte sitt arbeid ved EKT.

Innekurs og ponnikurs starter opp i uke 34 og ridefysioterapien i uke 35. Velkommen tilbake til oss!