Kursinformasjon

Undervisningstid

En time er 30 min. ridning, pluss 15 min. til av- og påstigning, totalt 45 min. 

Legehenvisning

Det er ikke lenger krav til henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut for å få bidrag. Ridefysioterapeuten må ved oppstart av behandling vurdere om vilkårene for bidrag er oppfylt og kontinuerlig vurdere effekt av behandlingen og pasientens behov for ytterligere ridefysioterapi.

Drosjerekvisisjon

Drosjerekvisisjon kan bestilles fra fysioterapeut v/EKT via kontoret. For å bruke drosjerekvisisjon må man av helsemessige årsaker ikke kunne benytte seg av rutegående transport eller kjøre egen bil. Man må betale et administrasjonsgebyr på 250 kr for semesteret.   Skriftlig bestilling til EKT på mail med navn på elev, dag og tid for ridetime, ledsager med, rullestol eller ikke.

Leiere

Alle må stille med egen leier til hesten, og eventuelt en til å støtte.

Hjelm og utstyr til ridefysioterapi

Godkjent ridehjelm er påbudt. Rideskolen har utlån av hjelmer, men vi anbefaler å anskaffe egen hjelm etter hvert på grunn av hygiene og riktig tilpasning. Les ellers under knappen Utstyr og rideklær.

Priser for terapiridning

Ridefysioterapi kr 230,- pr. time (Egenbetaling som faktureres eleven. HELFO dekker resten av timeprisen.)

Pris prøvetime: 360,-