Kursinformasjon

Undervisningstid

En time er 30 min. ridning, pluss 15 min. til av- og påstigning, totalt 45 min. 

Godkjenning av legehenvisning

Nye terapielever: Når du har fått tilbud om plass, send original legehenvisning pr.post til EKT Rideskole, PB 12 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo, i god tid før kursstsart for godkjenning. Legehenvisningen skal godkjennes av fysioterapeut hos EKT Rideskole i forkant av oppstart.

Ny legehenvisning til terapiridning må skaffes av alle før oppstart vår 2021.
Henvisning som leveres for våren vil også gjelde for høstsemesteret 2021. Dersom henvisning ikke er skaffet innen første ridetime, vil timeprisen bli høyere, tilsvarende det henvisningen ellers ville dekket.

Drosjerekvisisjon

Drosjerekvisisjon kan bestilles fra fysioterapeut v/EKT via kontoret. For å bruke drosjerekvisisjon må man av helsemessige årsaker ikke kunne benytte seg av rutegående transport eller kjøre egen bil. Fra høsten 2019 må man betale et administrasjonsgebyr på 250 kr for semesteret.   Skriftlig bestilling til EKT på mail med navn på elev, dag og tid for ridetime, ledsager med, rullestol eller ikke.

Leiere

Våren 2021 foregår ridefysioterapien med visse forebehold pga smittevern. Alle må stille med egen leier til hesten, og eventuelt en til å støtte. Ledsager må hjelpe eleven av og på, pga nærkontakt. 

Hjelm og utstyr til ridefysioterapi

Godkjent ridehjelm er påbudt. Rideskolen har utlån av hjelmer, men vi anbefaler å anskaffe egen hjelm etter hvert på grunn av hygiene og riktig tilpasning. Les ellers under knappen Utstyr og rideklær.

Priser for terapiridning

Ridefysioterapi kr 220,- pr. time (Egenbetaling som faktureres eleven. Legehenvisning dekker resten av timeprisen.)