Mensendieckfysioterapi

Mensendieckfysioterapi er en aktiv øvelsesterapi der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Øvelsene er alltid individuelt tilpasset og fremmer muskulær balanse.

Mensendieckfysioterapi er også en forebyggende metode idet du lærer hva du selv kan gjøre for å forebygge plager i muskel– og skjelettsystemet.

> Verdien av mensendieck i fysioterapiutdanningen

Mensendieck er en behandlingsmetode utviklet av dr.med. Bess Mensendieck. Hun var opptatt av kroppens daglige bevegelser og omgivelsenes innvirkning på kropp og sinn. Lege Bess Mensendieck utviklet sitt eget gymnastikk- og behandlingssystem i årene 1913-1914.

Etter mensendieckmetoden gis pasienten behandling for sine symptomer/plager basert på en analyse av mulige årsakssammenhenger. Dette er i de fleste tilfeller avgjørende for at behandlingen skal få en varig effekt. Målet med behandlingen er redusert smerte og bedring av funksjonsnivå ved bevisst endring av belastning og bevegelsesmønster.

For å nå dette målet, gis pasienten innsikt i de fysiske årsakssammenhenger, såvel som fysiske og sosiale faktorer, og hvordan disse forhold influerer på kroppsholdning og dermed kroppsbelastning.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mensendieck

Image result for mensendieck