Oppsettet av ridekurs for neste termin er nå under utvikling. Hvis du ikke hører noe fra oss, fortsetter du på ridekurs samme dag og tid som du red under høst semesteret.

God ridning!

Innendørs ridekurs har oppstart

Mandag 29. januar

Tirsdag 30. januar

Onsdag 31. januar

Torsdag 1. februar

Fredag 2. februar

Terapiridning har oppstart

Mandag 29. januar

Tirsdag 6. februar

Onsdag 7. februar

Torsdag 1. februar

Utendørs ponniridekurs har oppstart

Mandag 9. april

Tirsdag 3. april

Torsdag 5. april