Kom til EKT og bli litt lykkeligere

EKT 70 års jubileum

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

EKT er både rideskole og en besøksgård som holder til på Ekebergsletta, en grønn oase 10 minutter fra Oslo sentrum.

Rideskolen ble startet opp i Jomfrubråtveien i 1954 av Edvin Kjell Thorson (derav EKT), som også var mannen bak stedets filosofi; at hester og dyr skulle være til glede for folk i byen.

EKT er en unik blanding av

 • Helse og sosial
 • Idrett
 • Kultur og opplevelser
 • Utdanning og opplæring

 

EKTs verdi i samfunnet

Klikk her for å se film https://youtu.be/aCPCIoWMaS0

Dette leverer EKT i dag

 • Opplevelse med frittgående dyr for familier med barn
 • Rideundervisning for barn og ungdom
 • Ridefysioterapi for fysisk og psykisk funksjonshemmede
 • Kjøring eller kanefart i Ekebergparken
 • Rehabilitering fra NAV, kriminalomsorgen og uteseksjonen, m.fl.
 • Opplevelser for grupper fra skoler og barnehager
 • Undervisning av skoleklasser; alternativ læringsarena
 • Feiring av fødselsdager, jubileer og events

 

.

Effekten av nærkontakt med dyr

Unike opplevelser for bybarn

Formidling av tradisjon og kultur

Skaper undring

Gir kunnskap

Utfordrer sansene

Bygger kompetanse

Helsebringende for kropp og sjel

Utfordringer for driften

Generelle utfordringer for driften i henhold til festeavtalen

Avtalen med Oslo kommune (utdrag)

 • 7.16. EVENTUELLE SÆRBESTEMMELSER FOR BORTFESTE AV DENNE EIENDOM

 

 • Fester skal ikke ha forretningsmessig formål med sikte på økonomisk gevinst. Alle inntekter fester har på eiendommen skal tilbakeføres til driften av anlegget på eiendommen, og ikke disponeres av andre enn fester.
 • På eiendommen skal det ikke drives ervervsmessig virksomhet der formålet er økonomisk gevinst som kan utbetales til eiere eller andre. Et eventuelt overskudd av virksomheten skal tilfalle driften av anlegg på eiendommen.
Tap av tidligere goder
 • Hestebeitet ved Skullerud
Usikkerhet vedr. rammevilkår
 • Adkomstvei og parkering for besøkende og HC
 • Byantikvaren; fortidsminner og storbeitet
Tørkesommer dobler fôrutgiftene
Merkost.  grovfôr siste fem mnd. i 2018 sammenliknet med tilsvarende i 2017 171 312,06
Merkostnader for grovfôr hele 2018 sammenliknet med 2017 270 912,38

.