Personvern

Vi i EKT Rideskole og Husdyrpark er opptatt av å ivareta våre kunders sikkerhet på alle områder. Vi behandler alle opplysninger vi mottar fra kunder eller om kunder fortrolig. Ansatte hos EKT Rideskole og Husdyrpark som behandler informasjon om elever til ridefysioterapi er pålagt taushetsplikt og har i tillegg undertegnet taushetserklæring.

Vi bruker og registrer personopplysninger kun i den grad det er nødvendig. Vi gjør vårt beste for å holde registrerte personopplysninger korrekte og oppdaterte.

Kundeopplysninger og dokumenter knyttet til disse er lagret i et internt, felles datalagringssystem. Tilgangen for ansatte er begrenset til administrativ behandling og nødvendig begrunnet intern utveksling.

Vi benytter elektronisk kommunikasjon, herunder e-post, for å kommunisere med klienter og andre tredjeparter. Dessverre vil det alltid være en viss sikkerhetsrisiko forbundet med elektronisk kommunikasjon.

For å kunne ivareta krav til informasjonssikkerhet bruker vi profesjonelle leverandører av antivirus og brannmur. EKT Rideskole og Husdyrpark er ikke ansvarlig for tap som følge av virus, uhell, feil, mangler, skade, nedetid eller lignende ved elektronisk kommunikasjon utover det ansvar tjenesteleverandørene måtte ha.

Alle våre kunder har rett til innsyn, korrigering, sletting og begrensning i personopplysningene som er registrert hos EKT Rideskole og Husdyrpark. Spørsmål om dette rettes skriftlig til EKT med fullt navn.

Har du spørsmål angående behandling av personopplysninger kan disse rettes til EKT Rideskole og Husdyrpark.