Oppføring på venteliste til faste ridekurs

Nytt vedr. utendørs ponnikurs: Vi går bort fra venteliste, og starter med direkte påmelding etter annonsering i forkant av oppstart av nye ponnikurs vår og høst. Følg med på FB og nettsiden i august og februar/mars. 

OBS! På grunn av stor pågang har vi dessverre sjelden plasser for nybegynnere (mindre enn 1 års rideerfaring) på innendørs ridekurs. Elever fra utendørs ponnikurs prioiteres når vi fyller opp nybegynner innekurs. 

Hvis du er nybegynner og sender inn skjemaet med ønske om plass på innekurs, anbefaler vi at du selv tar kontakt med oss i semestersskifte, ved stort ønske om plass. Semesterskifter er i juni og august for høstsemesteret, og i desember og januar for vårsemesteret.

Slik gjør du:

1. Fyll ut skjemaet under og send inn. Innsendingen sørger for at eleven står på venteliste på ridekurs hos EKT Rideskole.

2. EKT Rideskole kontakter deg når det det er en plass ledig på kurs med passende nivå. Alle elever blir individuelt plassert på kurs og nivå etter en telefonsamtale om elevens ønsker og ferdigheter.

3. Når eleven aksepterer plassen, er påmeldingen gjennomført og eleven har plass på kurs. Påmeldingen er bindende. Betaling skjer via tilsendt faktura. Kursplassen må betales til forfall (innen første ridetime).

Registeringsskjema

Eleven ønsker å stå på venteliste til (du kan krysse av flere bokser)

Ved å sende inn dette skjema godtar jeg at EKT Rideskole og Husdyrpark lagrer oppgitte opplysninger, og at de kan kontakte meg via e-post og telefon. Vi oppfordrer deg til å lese om våre retningslinjer for personvern.

10 + 6 =

I påvente av plass på kurs har vi enkeltridetimer i helgene og korte kurs i skoleferier.

Påmelding enkeltridetimer

Meld deg på enkeltridetimer og rideturer i helger og ferier via vårt påmeldingsskjema.