Oppføring på venteliste til faste ridekurs

Ridekurs for voksne: Vi har svært begrenset med plasser til voksne på ridekurs. Vi er en rideskole for barn, ungdom og mennesker med funksjonsnedsettelse og vårt hestemateriell er derfor tilrettelagt for disse gruppene. Du er velkommen til å registrere deg på venteliste, men det må påberegnes ekstra lang ventetid. Vi tar kontakt med deg hvis det blir ledig plass. Vi kan anbefale enkeltridetimer og rideturer for øvede i helgene. Påmelding til disse gjøres via nettsiden.

Ridekurs for lett øvet: Ønsker du plass på ridekurs for lett øvet nivå, anbefaler vi at du tar kontakt med oss via telefon eller e-post. På dette nivået har vi tidvis ledige plasser.

Ridekurs for nybegynnere: Elever fra utendørs ponnikurs prioriteres når vi fyller opp nybegynnerkurs innendørs. På grunn av stor pågang på disse kursene, har vi lang ventetid for nye elever med mindre enn ett års rideerfaring. Hvis du er nybegynner og sender inn skjemaet med ønske om plass på innekurs, anbefaler vi at du selv tar kontakt med oss i semestersskifte som er i juni og august for høstsemesteret og i desember og januar for vårsemesteret.

Utendørs ponnikurs: Vi har gått bort fra venteliste for ponnikurs og har nå direkte påmelding. Vi annonserer i forkant av oppstart for nye ponnikurs, vår og høst, når påmeldingen til disse åpner. Følg med på FB og nettsiden i august og februar/mars.

Slik gjør du:

1. Fyll ut skjemaet under og send inn. Innsendingen sørger for at eleven står på venteliste på ridekurs hos EKT Rideskole.

2. EKT Rideskole kontakter deg når det det er en plass ledig på kurs med passende nivå. Alle elever blir individuelt plassert på kurs og nivå etter en telefonsamtale om elevens ønsker og ferdigheter.

3. Når eleven aksepterer plassen, er påmeldingen gjennomført og eleven har plass på kurs. Påmeldingen er bindende. Betaling skjer via tilsendt faktura. Kursplassen må betales til forfall (innen første ridetime).

Registeringsskjema

Eleven ønsker å stå på venteliste til (du kan krysse av flere bokser)

Ved å sende inn dette skjema godtar jeg at EKT Rideskole og Husdyrpark lagrer oppgitte opplysninger, og at de kan kontakte meg via e-post og telefon. Vi oppfordrer deg til å lese om våre retningslinjer for personvern.

10 + 6 =

I påvente av plass på kurs har vi enkeltridetimer i helgene og korte kurs i skoleferier.

Påmelding enkeltridetimer

Meld deg på enkeltridetimer og rideturer i helger og ferier via vårt påmeldingsskjema.