EKT Rideskole og Husdyrpark har drevet rideskole siden 1964. Som et av de første ridesentrene i Norge (etablert 1954 på Ekeberg i Oslo) med rideskole for barn og unge har EKT rekruttert tusenvis av ryttere til sporten. Som ridelærer på EKT vil du få praktisert i et levende miljø med kvalifiserte medarbeidere og profesjonell standard. Velkommen til å søke på stillingen hos oss!

Ridelærer søkes til fulltidsstilling eller på timebasis

EKT Rideskole søker ridelærer med minimum trinn I eller annen relevant utdanning til undervisning av barn, ungdom og voksne.
Du må være utadvent og trives med å undervise barn og unge ryttere. Du må ha god, grunnleggende datakunnskap, ordenssans og evne til å arbeide strukturert.
EKT har to fysioterapeuter til ridefysioterapien. Vi søker deg til undervisning i rideskolens øvrige kurstilbud, samt avvikling av rideskolestevner og andre aktiviteter for elever.

Arbeidet vil bestå i omtrent 12 timer instruksjon i rideskolen pr uke, kontorarbeid med ansvar for ridekursene samt ansvar for utstyr til hestene.
Vi kan tilby en variert hverdag, ordnet arbeidstid og gode arbeidsforhold. Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner.

EKT har pr dags dato 19 undervisningstimer for barn unge og voksne, samt syv grupper i ridefysioterapi pr uke.
Totalt omtrent 350 elever pr uke. Undervisningstiden er mellom 16-21.30 mandag – fredag, samt en helg i pr mnd.


Søknadsfrist:
Omgående
Ønsket tiltredelse: 2.1.2019

Spørsmål til stillingen kan rettes til
Sissel Thorson Falch
Tlf. 22 19 97 86
Mobil 99 54 28 19

eller Eline Louise Falch
Mobil 93673442

Skriftlig søknad sendes
EKT Rideskole og Husdyrpark AS
P.b. 12 Bekkelagshøgda
1109 Oslo
eller e-post merket ”Søknad ridelærer”

Søknaden bør inneholde CV og referanser.

EKTs undervisningsprinsipper fører frem

EKT arbeider kontinuerlig for å holde et høyt nivå på undervisningen. Basert på erfaring fra daglig rideskoledrift i stor skala siden 1964 har EKT sitt eget pedagogiske opplegg for undervisning. Opplegget er utviklet av Sissel Thorson Falch, ridelærer og fysioperapeut . Som ridelærer på EKT vil du få innføring i undervisningsopplegget. Metoden er bygget på å se hele mennesket i samspill med hesten. Fundamentet for all ridning og rideforståelse er å være i ett med hesten, dettes øves inn gjennom balanse- og sitstrening som flettes inn i undervisningen på alle kurs. Nybegynnere rir 1-2 semestre uten sal og med halsring.

> Les mer om EKTs undervisningsprinsipper

Elever fra EKT viser seg å bli gode, trygge ryttere med god følelse for hestens signaler. Vi får mange gode tilbakemeldinger og opplever at rideopplæringen fører frem.

Generell info om EKT

EKT Rideskole og Husdyrpark ligger sentralt til på Ekeberg i Oslo. Vi er en rideskole med fokus på barn og unge med ca 350 elever hver uke hele skoleåret. EKT har også ridefysioterapi for ca. 100 elever pr. uke. Vi har ridehus 20x60m, uteridebane, turterreng og ca. 35 ponnier og hester. I tillegg driver vi en Husdyrpark med ponniridning og besøksgård for småbarnsfamilier. Alt i alt har vi 10 dyreslag. EKT har vært en av Norges viktigste arenaer for rekruttering til hestesporten siden starten.

EKT står for Edvin Kjell Thorson. Hans far Edvin Olaf Thorson anla den første rideskolen i sin egen hage i Jomfrubråtvein 40 i 1954, med en liten dyrepark med hester, brevduer og svømmefugler. Edvin Kjell Thorson bygde opp det det store anlegget som vi oppholder oss på i dag i samarbeid med Oslo Kommune i 1964. EKT er en familiebedrift i 3.generasjon som driver gjennom en festeavtale med kommunen. Bygningene og tomten tilfaller Oslo Kommune vedlagsfritt hvis avtalen avsluttes. Avtalen sikrer også publikum et lavterskeltilbud, da det ikke skal drives ervervsmessig virksomhet der formålet er økonomisk gevinst som kan utbetales eiere eller andre.

Vårt mål er å gi våre brukere fysisk og psykisk bedre helse gjennom ridning og kontakt med dyr. Vi ønsker at mennesker i alle aldre skal få oppleve dyrelivet på nært hold.