Det er med stor glede vi kan gjenoppta våre ridetilbud!

Her følger en oversikt over gjenåpningen av de enkelte ridetilbud.
Alle som kommer til ridning på EKT må sette seg inn i og følge EKTs smittevernetiltak og EKTs vilkår for ridning på faste kurs.

Vi gleder oss til å se dere igjen. Velkommen tilbake!

Ridekurs innendørs

Vi ønsker velkommen til elever som går på ordinære ridekurs innendørs fra mandag 11.mai. Alle elever skal ha fått mail med informasjon sitt kurs.

Endringer

 • Alle ridekurs vil avvikles som 45 min. timer.
 • Informasjon om ny tid for start av ditt ridekurs kommer på mail. Dette er grunnet sterkt nedsatt bemanning.
 • Sprangtimene får inntil videre kavalettarbeid.

Ridefysioterapi

Det har ikke vært mulig for oss at alle terapielever kunne starte opp samtidig. Avklaringer med bydelsoverlegen og i forhold til nasjonale føringer fra Norges Fysioterapiforbund for hvordan vi kan gjennomføre terapiridningen og samtidig overholde regler og veiledning for smittevern har lagt en hindring for dette.

Alle terapielever skal få tilsendt informasjon om oppstart for kurset sitt på mail. Følg med i innboksen!

Ponnikurs

Utendørs ponnikurs starter opp fra mandag 18.mai og tirsdag 19.mai. Pga. Kr.Himmelfartsdag, så blir det oppstart først 28.mai for torsdagskursene. Elever får faktura på mail og info. etterhvert.

Endringer

 • Alle ponnikurselever må ha leier fra samme boenhet (pga. 1 meters regel/smittevern)
 • Alle må ha egen hjelm og tynne hansker.

Sommerrideleir

Vi gjennomfører sommerrideleir i uke 26 og uke 33, mandag til fredag kl.09.00 – 15.00. Pris kr.3800,-. Deltagere må ha en del rideerfaring. Minstekravet er at deltagere må mestre å ri uten leier i skritt og trav. Alle har med egen mat til lunsj. Deltagerne deles inn i to grupper. Det blir to rideøkter pr.dag eller annen aktivitet med hest.

> Les mer om EKTs sommerrideleir

 

Enkeltridetimer i helgene

Åpne timer gjennomføres fra og med skolestart i august 2020.

Åpen time kl 15-16 (alle må ha med egen leier)
Åpen time Pluss kl 16-17 (for øvede og vidrekomne)

> Beskrivelse av enkeltridtimene

Påmelding > Send e-post

Send oss fullt navn og alder på den som skal ri. Dag og tid for ønsket time.
Du har ikke plass på timen før du har fått en bekreftelse fra oss.

Husdyrparken er åpen 10-17 alle dager.

Sikkerhet og ansvar

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i EKTs vilkår for ridning.

Ansvar/Vilkår

 • All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar.
 • Det er bindende påmelding til alle faste kurs.
 • Tapte ridetimer kan ikke refunderes, tas igjen eller overføres til nytt semester.
 • Rideskolen har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg eller uhell som måtte skje innenfor rideskolens undervisningsområde. Dvs all ridning som er iverksatt av EKT på EKTs hester, det være seg innendørs eller utendørs i Ekebergparken.
 • Rideskolen har ikke ansvar for elevenes penger, personlige effekter eller verdisaker.
 • EKT Rideskole har ansvarsforsikring for sin virksomhet gjennom IF Skadeforsikring. Det er opp til den enkelte elev å tegne privat ulykkesforsikring.

Sikkerhet under ridning

 • Ridehjelm av godkjent merke er påbudt.
 • Sikkerhetsvest er ikke påbudt i dressurridning på EKT.
 • Nybegynnere og usikre ryttere kan benytte halsring som støtte i tillegg til tøyle.
 • Nybegynnerkursene vil ha undervisning på stallen de første 1–2 timer i håndtering av hest og utstyr før rideundervisningen begynner.
 • Ved behov kan eleven ha en person til å leie hesten i ridetimen.
 • Følg ridelærer og stallpersonalets anvisning for leiing av hesten inn og ut av ridebanen.
 • Nøkler og mobiltelefon må ikke bæres på kroppen under ridning.
 • Hold foreskreven avstand (minimum en hestelengde) til hesten foran deg og til siden.
 • Hesten skal alltid leies på leiers høyre side når ikke annet er sagt.

 

 

Sikkerhet på området

 • Ridehus og staller har store og brede ganger, dører og vantporter for sikker ferdsel.
 • Lys og funksjonelt ridehus med høye skrånende vegger inn mot banen.
 • Ridebunnen er at høy kvalitet; Walberbunn – silikatsand blandet med filt og fiber.
 • Båre med teppe og førstehjelpsutstyr er plassert rett innenfor dobbeltdøren inn til ridehuset.
 • Stallpersonalet bærer trådløse telefoner med rask tilgang til ekstern hjelp.
 • Lett tilgjengelig garderobe med benker.
 • Eget rom i 2. etg. er spesielt innredet som hvilerom.
 • Stallpersonalet får opplæring i førstehjelp.