Vedrørende rideskoleundervisningen ved EKT

Rideskolesjef Vivian P. Nilsen er langtidssykemeldt. I hennes fravær har vi vært så heldige å få to trinn 3’ere utdannet ved Norsk hestesenter på Starum. De er i midlertid ikke i fulle stillinger hos oss og av den grunn må alle eventuelle klager på instruksjon tas direkte med undervisningsansvarlig og daglig leder Sissel T. Falch. Tlf: 99542819. EKT har dessverre ikke kapasitet til å behandle klager sendt på mail.