Sikkerhet og ansvar

Vi oppfordrer alle til å lese igjennom punktene nedenfor.

Sikkerhet under ridning

 • Ridehjelm av godkjent merke er påbudt.
 • Sikkerhetsvest er ikke påbudt i dressurridning på EKT.
 • Nybegynnere og usikre ryttere kan benytte halsring som støtte i tillegg til tøyle.
 • Nybegynnerkursene vil ha undervisning i håndtering av hest og utstyr.
 • Ved behov kan eleven ha en person til å leie hesten i ridetimen.
 • Følg ridelærer og stallpersonalets anvisning for leiing av hesten inn og ut av ridebanen.
 • Nøkler og mobiltelefon må ikke bæres på kroppen under ridning.
 • Hold foreskreven avstand (minimum en hestelengde) til hesten foran deg og til siden.
 • Hesten skal alltid leies på leiers høyre side når ikke annen beskjed er gitt.

 

 

Sikkerhet på området

 • Ridehus og staller har store og brede ganger, dører og vantporter for sikker ferdsel.
 • Lyst og funksjonelt ridehus med høye skrånende vegger inn mot banen.
 • Ridebunnen er at høy kvalitet; Walberbunn – silikatsand blandet med filt og fiber.
 • Båre med teppe og førstehjelpsutstyr er plassert rett innenfor dobbeltdøren inn til ridehuset.
 • Stallpersonalet bærer trådløse telefoner med rask tilgang til ekstern hjelp.
 • Lett tilgjengelig garderobe med benker.
 • Eget rom i 2. etg. er spesielt innredet som hvilerom.
 • Stallpersonalet får opplæring i førstehjelp.

Ansvar

 • All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar.
 • Det er bindende påmelding til alle faste kurs.
 • Tapte ridetimer kan ikke refunderes, tas igjen eller overføres til nytt semester.
 • Rideskolen har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg, eller uhell som måtte skje innenfor rideskolens undervisningsområde. Dvs all ridning som er iverksatt av EKT på EKTs hester, det være seg innendørs eller utendørs i Ekebergparken.
 • Rideskolen har ikke ansvar for elevenes penger, personlige effekter eller verdisaker.
 • EKT Rideskole har ansvarsforsikring for sin virksomhet gjennom IF Skadeforsikring. Det er opp til den enkelte elev å tegne privat ulykkesforsikring.