Undervisningsprinsipper

EKT Rideskole ble etablert på Ekeberg i Oslo i 1954. Som en av Norges største rideskoler siden 60-tallet har tusenvis av ryttere startet sin karriere hos oss, både profesjonelle og amatører. EKT er en av Norges største arenaer for rekruttering til hestesporten og hestefagene. EKT har i dag i omtrent 400 rideelever pr. uke.

EKT arbeider kontinuerlig for å holde et høyt nivå på undervisningen. Basert på erfaring fra daglig rideskoledrift i stor skala siden 1964 har vi vårt eget pedagogiske opplegg for undervisning. Skolens hovedridelærere har godkjent utdanning fra Starum eller tilsvarende godkjente ridelærerutdanninger.

Hvordan foregår ridningen på EKT?

Ridekurs innendørs foregår i vår lyse, flotte ridehall på 20×60 meter med Walber bunn. Om sommeren kan vi også bruke uteridebaner. Kursene har noe turridning i Ekebergskogen når elevene kan mestre dette. Alle kurs inneholder 2-3 timer teoriundervisning pr. termin. Kursene er delt opp etter ferdighet og alder på elevene. Elevantallet vil være ca 12 pr. time. Elevene lærer alt fra grunnleggende øvelser på nybegynnerkursene til mer krevende øvelser på øvet- og vidregåendekurs.

 

 • Som nybegynner får du en kombinasjon av teori og ridning i praksis. På ponniridekurs har som oftest elevene faste ponnier for å skape trygghet og bli godt kjent med hesten sin.
 • På innendørs ridekurs vil hestene rullere mellom elevene på kurset, for å lære å mestre å ri ulike hester. Ridelærer deler ut hester ved oppmøte til hver time.
 • Elevene rider fast i en gruppe som utvikler seg sammen gjennom hele semesteret. Alle kurs går opp i nivå hver høst. Ferdighetsnivået vil automatisk øke om man er i den samme gruppen. Ridelærer kan foreslå å flytte elever om nødvendig for å få jevnere nivå i en gruppe. Dette skjer som oftest ved overgang til nytt semester, eller ved behov for justeringer underveis i et semester.

Balansetrening

Rideskolen legger stor vekt på balansetrening fordi balanse er grunnlaget for all ridning. Alle nybegynnerkurs begynner med barbakridning (ridning uten sal) det første semesteret. Eleven har en halsring til støtte.

Uansett nivå rir alle elever uten sadel 2-3 ganger i løpet av semesteret. Uansett nivå inneholder ridetimen en balanseøvelse med fokus på rytterens sitte- og ridestilling.

 

Sitstrening

Rideundervisnigen på EKT Rideskole foukserer bevisst på hva betydningen av riktig sits har for rideferdighetene. Disse prinsippene læres på alle kurs og nivåer ved EKT. Rytteren blir bedt om å legge fra seg tøyle og ta bena ut av stigbøylene for å kjenne på kroppens respons på hestens bevegelser uten å ha støtte gjennom hender og føtter. Enkle balanseøvelser som armene ut til siden blir gjennomført. Rideskolehestene blir trent i å gå på sporet og styres av instruktørens stemme under balansetreningen slik at rytteren kan fokusere på sin egen balanse og sits.

Man blir aldri for god eller for utlært til å fokusere på sits og balanse. Som eksempel kan man trekke frem rytterne på den Spanske Rideskolen i Wien. Før de blir utnevnt til profesjonelle beridere og ryttere, må de gjennom mange timer sitstrening i longe. Selv de de mest rutinerte beriderne rir uten stigbøyler hver dag for å konsentrere seg fullt og helt om sitsen og balansen på hesteryggen.

 

 

Halsring og leietøyle

En hest under rytter får signaler på tre forskjellige hovedmåter; vekt, sjenkler (rytterens ben) og tøyle. Disse hjelpere må innøves riktig og etter hvert utgjøre et ubevisst samspill. Det er spesielt denne koordinasjonen som er krevende, særlig hos små barn.

Hos mindre barn er ikke kroppen og evnen til koordinasjon og konsentrasjon ferdig utviklet. Det er EKTs oppgave og utfordring å tilpasse undervisningen til barnas alder og ferdighetsnivå.

Som et ledd i en gradvis innøving av samspillet mellom alle tre hjelpere, starter EKT rideundervisningen for barn og nybegynnere med å eliminere den av hjelperne som kan fjernes helt. Dette er tøylen. Som erstatning anvendes en halsring. På nybegynnerkursene skal rytteren ha med seg en leier som leder hesten i en leietøyle.

Eleven kan nå konsentrere seg om å innøve styrke og balanse ved å styre hesten kun ved bruk av vekt og sjenkler (lår og legger). Husk at dette samspillet skal innøves i alle tre gangarter; skritt, trav og galopp. Dette tar tid. Etter hvert som ferdighetene er innøvd må de holdes ved like med trening og atter trening.

 

Fallteknikk

I det pedagogiske opplegget er det lagt inn falltrening fra hest, uten sikkerhetsvest. Ridelæreren vil instruere rytterene i å falle av hesten på en kontrollert måte. Hesten går i rolig skitt eller står stille. Rytteren lærer å falle på siden, med armer og ben samlet og rulle bort fra hesten. Denne opplevelsen vil gi alle elever en trening i å automatisere reaksjoner hvis man skulle være så uheldig å falle av eller bli kastet av en hest en gang.

Sikkerhetsvest kan brukes i sprangtimene og turriding. Elever ved EKT Rideskole skal lære å sitte riktig, føle og kjenne på hestens bevegelser. Sikkerhetsvest vil i dressurridning på bane hemme kroppens bevegelser og kontakten med egen kropp blir forstyrret av en avstivet vest.

 

 

Skrittet - den glemte gangart

Hesten er opprinnelig et steppedyr. Der gikk den og spiste, skrittet, spiste. Av og til luntetravet hestene i flokk for å bevege seg for å finne nytt gress, urter og annet. Lunting er lett, rolig trav i avspent tilstand. Galoppen ble utført ved flukt fra farer.

Hesten har fire takter i skritt, en krevende gangart å utføre i riktig takt og rytme. Skrittarbeid i ridning er undervurdert. Øvelser i skritt som volter, vendinger, hjørnepasseringer vil gi hesten en trening og løsgjøring som er uuvurderlig. Det er i skrittet grunnlaget for øvelser i andre gangarter grunnlegges.

Overganger til holdt er en viktig øvelse for å få en hest til en samling. Overganger til holdt gir hesten en naturlig mulighet til å arbeide bakfra og sette bakbeina innunder seg. Dermed blir ryggmuskler aktivisert og hesten kan bedre bære både rytteren og seg selv. Alt skrittarbeid skjer mot en fin, myk, forholdende og ettergivende hånd.

Hestemateriellet

Rideskolen har et stort utvalg i ponnier og hester som er tilpasset de ulike kurs og tilbud rideskolen tilbyr. Vi har trygge og relativt godt utdannende ridehester av forskjellige raser (Welsh Mountain, Connemara, New Forest, Shetlandsponni, Exmoor ponni, Fjording, Norsk døl) og mange blandingsraser avlet til å være gode ridehester

Vi har primært et hestemateriell tilpasset barn og unge, men vi har også noen timer/hester tilrettelagt for voksne og mer erfarne ryttere.

Her kan du se bilder og lese om våre rideskolehester

(siden oppdateres stadig)

Sikkerhet og ansvar

Vi oppfordrer alle til å lese igjennom punktene nedenfor.

Sikkerhet under ridning

 • Ridehjelm av godkjent merke er påbudt.
 • Sikkerhetsvest er ikke påbudt i dressurridning på EKT.
 • Nybegynnere og usikre ryttere kan benytte halsring som støtte i tillegg til tøyle.
 • Nybegynnerkursene vil ha undervisning i håndtering av hest og utstyr.
 • Ved behov kan eleven ha en person til å leie hesten i ridetimen.
 • Følg ridelærer og stallpersonalets anvisning for leiing av hesten inn og ut av ridebanen.
 • Nøkler og mobiltelefon må ikke bæres på kroppen under ridning.
 • Hold foreskreven avstand (minimum en hestelengde) til hesten foran deg og til siden.
 • Hesten skal alltid leies på leiers høyre side når ikke annen beskjed er gitt.

 

 

Sikkerhet på området

 • Ridehus og staller har store og brede ganger, dører og vantporter for sikker ferdsel.
 • Lyst og funksjonelt ridehus med høye skrånende vegger inn mot banen.
 • Ridebunnen er at høy kvalitet; Walberbunn – silikatsand blandet med filt og fiber.
 • Båre med teppe og førstehjelpsutstyr er plassert rett innenfor dobbeltdøren inn til ridehuset.
 • Stallpersonalet bærer trådløse telefoner med rask tilgang til ekstern hjelp.
 • Lett tilgjengelig garderobe med benker.
 • Eget rom i 2. etg. er spesielt innredet som hvilerom.
 • Stallpersonalet får opplæring i førstehjelp.

Ansvar

 • All ridning og omgang med dyr skjer på eget ansvar.
 • Det er bindende påmelding til alle faste kurs.
 • Tapte ridetimer kan ikke refunderes, tas igjen eller overføres til nytt semester.
 • Rideskolen har ikke ansvar for skader som elever og besøkende måtte pådra seg, eller uhell som måtte skje innenfor rideskolens undervisningsområde. Dvs all ridning som er iverksatt av EKT på EKTs hester, det være seg innendørs eller utendørs i Ekebergparken.
 • Rideskolen har ikke ansvar for elevenes penger, personlige effekter eller verdisaker.
 • EKT Rideskole har ansvarsforsikring for sin virksomhet gjennom IF Skadeforsikring. Det er opp til den enkelte elev å tegne privat ulykkesforsikring.