Slik kan du støtte EKT

Bli med i EKTs venner, en uavhengig støttegruppe

Vi ønsker deg velkommen som medlem i EKT’s venner, enten som aktivt medlem eller som støttemedlem.

Medlemskap/støttebeløp er kr. 250,- per år, ønsker du å bidra med et høyere beløp er det selvsagt velkomment!  

Betal ditt medlemskap/støttebeløp til Vipps 825234 eller kontonummer 1813 83 67211.

Hvem er EKTs Venner?

EKTs Venner ble opprettet vinteren 2023 av elever og kunder tilknyttet EKT. Gruppen er en frivillig støttegruppe som fungerer som en ideell organisajon med et styre og styremedlemmer. Gruppen er blitt til på initiativ fra medlemmene og har ellers ingen binding til EKTs drift.

Hva jobber vi for?

EKT er et helt unikt tilbud i Oslo, hvor filosofien er at hester og andre dyr skal være til glede for folk i byen.

Det har alltid vært et mål å holde prisene lave slik at flest mulig skal ha mulighet til å besøke gården. EKT er en ideell organisasjon, og alle inntekter går til daglig drift, vedlikehold av bygninger og innkjøp og stell av dyr.

Bygningsmassen på gården begynner å bli gammel, med stort behov for oppgradering. Inntektene er ikke høye nok til å dekke dette, og vi må se på andre måter å innhente kapital.

Hvordan jobber vi?

I tillegg til støttebeløpet fra EKT’s venner, arbeides det med å skaffe sponsorer og bidragsytere – disse vil få eksponering på gården, i ridehuset og i digitale kanaler.

Send gjerne en melding på Facebook hvis du kan tenke deg å hjelpe til med innsamling eller andre oppgaver i EKT’s venner.

Støtt EKT med din grasrotandel

Send SMS «Grasrotandelen 984022140» til 60000

Støtt EKT med et beløp i Vipps

Bruk Vipps-nummer #80641 hvis du ønsker å støtte oss med et valgfritt beløp. 

Les om EKTs utfordringer her.

 

Våren 2020 ble EKT hardt rammet av Coronakrisen da vi ble pålangt å stenge. Gjennom spleis.no (innsamlingen er ikke lenger aktiv) ble det samlet inn i underkant av 100.000 kr i donasjoner fra folk! Det var med på å redde oss, sammenmed andre pengegaver fra små og store aktører. Vi er dere alle evig takknemlige.