Alle elever kan delta!

Første klasse starter kl. 10.00

Vi bygger hinder fra kl. 09.00

Klasser: Bommer/cavaletter og opptil 70 cm hinderhøyde.

Påmeldingsfrist mandag 22. mai.
Vi tar kun imot påmeldinger på oppslagstavlen i stallgangen utenfor ridehuset.
Påmelding er bindende! Avmelding må skje innen mandag 22. mai.
Ellers vil du bli fakturert for kr. 250,-.

Starttider vil synliggjøres i uke 21.

Kun en klasse pr. elev. Ved mange påmeldte, vil de som ikke deltar på opplevoppvisningen 17. juni bli prioritert.

Hestevalg for startdagen velges av ridelærerne, men rytterne kan komme med 3 ønsker. Det er ikke dermed sagt at man får ønsket sitt.

Vi gjør så godt vi kan, men de samme hestene kan ikke gå for mange runder i løpet av dagen. Hester som ikke hoppes: Samson, Palmke, Naivy, Reza og Anthura.

De som trenger leiere må sørge for dette selv, EKT kan ikke bistå med leiere. I klasse 1 er leier obligatorisk. Leier må ha kunnskap nok og være vant til å leie.

Ridetider vil bli hengt opp i uke 21, med forbehold om endringer av tidene.

Startkontigent kr: 250,- inkl. leie av rideskolehest.

På stevnedagen vil det være kafé. Vi håper flest mulig foreldre og elever kan bidra. Alle som deltar må bidra med noe! Meld deg på tavlen i nystallen.

Alle ridekurs vil trene til stevnet på ridetimene. Du trenger ikke kunne banen utenat før stevnedagen. Banetegning vil være synlig 11. juni kl. 09.00. På oppslagstavlen i stallgangen.

Du kan velge mellom følgende klasser:

Kl 1: Shettis / ponniklasse
Maks hinderhøyde 20 cm. (Bommer og helt lave hinder/cavaletter)
Kr:250.-

Denne klassen passer fint for de som går på nybegynner 1, 2 og 3 innekurs, ponnikurselever og for de som ikke har startet sprangstevne før. Det er obligatorisk med leier. Husk at hestene oppfører seg annerledes på stevne enn på vanlig ridetime i rideskolen.

Bedømning: Clear round.

Kl 2: Ponni og hesteklasse
Maks hinderhøyde 40 cm
Kr:250.-

Denne klassen passer fint for elever på nybegynner 4 og lett øvet kurs.

Bedømning: Clear round.

Kl. 3: Ponni og hesteklasse
Maks hinderhøyde 50 cm
Kr:250.-

Denne klassen passer fint for elever på nybegynner 4, lett øvet og øvet kurs.

Bedømning: Clear round.

Kl 4: Ponni- og hesteklasse
Maks hinderhøyde 60 cm
kr:250.-

Kun for elever på sprang-, kavaletti- og øvetkurs. Ikke for små ponnier. Grunnomgang og omhopping, 2 faser.
Premiering: 1,2,3 plass osv… Premie til 1/4

Kl 5: Sprangkursklasse
Maks hinderhøyde 70
Kr:250.-

Kun for elever på sprangkurs. Ikke for små ponnier. Grunnomgang og omhopping, 2 faser.
Premiering: 1,2,3 plass osv… Premie til 1/4

EKT Rideskole ønsker alle velkommen til en dag med mye moro og minner om at alle må hjelpe til for at stevnet skal kunne holdes!

-Rideskolesjef Vivian Pedersen Nilsen-