Mensendieck fysioterapi

Mensendieck fysioterapi

Mensendieckfysioterapi Mensendieckfysioterapi er en aktiv øvelsesterapi der bløtvevsbehandling og avspenning er integrert. Øvelsene er alltid individuelt tilpasset og fremmer muskulær balanse. Mensendieckfysioterapi er også en forebyggende metode idet du lærer hva du...