Med hesten som fysioterapeut

Et behandlingtilbud på EKT siden 1967

Ridning for fysisk, og psykisk funksjonshemmede. På EKT har vi holdt på med ridefysioterapi siden 1967. Undervisningen gis av spesialutdannede fysioterapeuter på et variert, velegnet hestemateriell for funksjonshemmede.

Om ridefysioterapi som behandlingsform

EKTs terapeuter

Maria Kjendlie Selvaag

Ridefysioterapeut

Har drevet med hest og ridning fra seksårsalderen. Etter videregående jobbet hun som praktikant på Langedrag Naturpark i ett år og som ridelærerassistent i sommerferier.

I 2008-2011 fullførte Maria en bachelor i fysioterapi ved Høyskolen i Oslo. Under studiene jobbet hun som assistent ved ridefysioterapien på EKT og fikk se og lære hva denne behandlingsformen utretter for mennesker med funksjonshemninger, både fysisk og psykisk.

Høsten 2016 begynte Maria i fast stilling på EKT. Hun gikk i lære hos Sissel T. Falch og videreutdannet seg som ridefysioterapeut i EKT-skolen. Maria ble ferdig utdannet som ridefysioterapeut i 2017.

Sissel Thorson Falch 

Sissel er utdannet ved Norsk Mensendieckskole i 1964. I 1967 etablerte hun et tilbud for terapiridning ved EKT Rideskole. Sissel var selv elev av pioneren Elsebet Bødtker, som drev med terapiridning på Hamang Gård i Bærum. Siden dengang har Sissel drevet tilbudet terapiridning på EKT kontinuerlig til dags dato. I 1967–1970 drev hun også Ekeberg Mensendieckinstitutt som var et behandlingssenter innenfor fysioterapi.

I 1971 tok Sissel Norges Rytterforbunds B-kurs i ridning som i dag er godkjent som trener I-utdanning av Starum hestesenter. I 1976 tok hun to måneders kurs i barnefysioterapi på Berg gård i Oslo.

I 1972 stiftet Elsebet S. Bødkter, sammen med Sissel Thorson Falch og andre initiativtagere, Norsk Forening til fremme av Terapiridning. I periodene 1978–80 og 1982–83 var Sissel T. Falch styreleder i foreningen. I tillegg har hun vært styreleder og medlem i Norsk Mensendieckforbunds privatpraktiserendes faggruppe i tidsrommet 1980–85 og 1993–95. Fra 1971 til 1989 drev hun i Oslo privatpraksis i Mensendieck med pasienter og egne grupper. 

Hesten – den firbente fysioterapeut

 

Fysioterapeut og daglig leder ved EKT Rideskole, Sissel Thorson Falch, har laget en bok om Terapiridning som er unik innen sitt område. Sissel Thorson Falch startet med undervisning av terapielever i 1967 sammen med Norges store pioneer innenfor fagfeltet; Elsebeth Bødtker.

I boken har fagfolk, erfarne hestefolk og terapiryttere skrevet om betydningen av og erfaring med terapiridning.

Med bedre opplysning om terapiridningens fortrinn og tilgjengelighet vil flere barn og voksne med fysiske og psykiske skader få glede av hesten og oppleve ridningens forunderlige virkning. Både leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell samt mennesker med funksjonshemninger og deres pårørende vil ha nytte av denne boken.

Boken kan kjøpes her.

Vi oppfordrer alle til å lese om sikkerhet og ansvar ved ridning og omgang med hest og andre husdyr på EKT.
Her kan du lese om det du trenger av utstyr til ridetimer og for å delta i konkurranser.
Bli kjent med våre godt kvalifiserte ridelærere. Alle våre ridelærere på faste kurs har godkjent ridelærerutdanning.
Rideskolens instruktører følger EKTs pedagogiske opplegg, som skal sikre god progresjon for elevene og en solid grunnutdannelse i ridning.