Sissel Thorson Falch

Sissel Thorson Falch

Daglig leder, ridelærer og Mensendieck fysioterapeut

Sissel Thorson Falch (f. 1942) har siden 1981 vært daglig leder ved EKT Rideskole og Husdyrpark på Ekeberg i Oslo. Hun er utdannet ved Norsk Mensendieckskole i 1964 og startet med terapiridning i 1967. Sissel var selv elev av pioneren Elsebet Bødtker, som drev med terapiridning på Hamang Gård i Bærum.

I 2004 etablerte hun EKT Rideskole og Husdyrpark AS som en videreføring av det tidligere enkeltmannsforetakt eiet av hennes far Edvin K. Thorson. Sissel er en erfaren og engasjert ridelærer og driver et utstrakt tilbud innenfor terapiridning. Terapiridning ved EKT Rideskole har pågått kontinuerlig under Sissels ledelse og instruksjon siden 1967 med fra 45 til 90 pasienter (elever) pr. uke. Sissel er utdannet Mensendieck Fysioterapeut og har sin ridelærerutdannelse fra Porloch Vale Riding School England i 1964 og fra Norges Rytterforbund i 1971. Hun har ridd aktivt fra hun var 10 år (1952) og frem til godt voksen alder. Sissel har ridd for bla. Birck Elgaaen, Anne Lise Kielland, Bjørn Johanessen, Eddie Bull og Mette Bull.

Sissel startet sin ridekarriære som aktiv rytter allerede i 1952. I 1960 gjennomførte hun sin første rideutdanning med eksamen etter 3 mnd. kurs ved Porlock Riding School i England. I 1964 tok hun, etter 2,5 års utdannelse, eksamen ved Norsk Mensendieckskole. Hun startet opp kurs i voltige ved EKT i 1990. I 1967–1970 drev hun Ekeberg Mensendieckinstitutt som var et behandlingssenter innenfor fysioterapi. I 1972 stiftet Elsebet S. Bødkter, sammen med Sissel Thorson Falch og andre initiativtagere, Norsk Forening til fremme av Terapiridning. I periodene 1978–80 og 1982–83 var Sissel T. Falch styreleder i foreningen. I tillegg har hun vært styreleder og medlem i Norsk Mensendieckforbunds privatpraktiserendes faggruppe i tidsrommet 1980–85 og 1993–95. Fra 1971 til 1989 drev hun i Oslo privatpraksis i Mensendieck med pasienter og egne grupper.

I 1971 tok Sissel Norges Rytterforbunds B-kurs i ridning som i dag er godkjent som trener I-utdanning av Starum hestesenter. I 1976 tok hun to måneders kurs i barnefysioterapi på Berg gård i Oslo.