Det er mange som opplever krevende og utfordrende tider nå. Smitteverntiltak for å begrense Coronaviruset rammer også EKT.  Det fører til at alle ridetilbud og stallen fortsatt er stengt inntil videre.

EKT Rideskole beklager situasjonen for alle faste kurselever som nå får et opphold på et uvisst antall kurstimer.

Vi håper dette ufrivillige oppholdet vil vare kortest mulig. Ny beskjed vil komme rett over påskeferien.

Ønsker du å jobbe frivillg på EKT?

De gjeldene retningslinjer fra myndighetene medfører en kritisk økonomisk situasjon for EKT. Løpende driftskostnader må dekkes til tross for stopp i alle inntekter etter 12.mars 2020. Vi har nedbemannet så langt det lar seg gjøre, men sørger til enhver tid for å utføre fôring, rengjøring og mosjonering av 38 hester og øvrige dyr i Husdyrparken. Totalt har vi ca 100 dyr. Hestene får stell og mosjon ved hjelp av frivillig arbeidskraft i turnusordninger. På denne måten sørger vi for at så få personer som mulig oppholder seg i stallen samtidig. Vi håper på denne måten å holde hodet over vann slik at vi kan gjenoppta den vanlige driften så snart det gis tillatelse til det.

Vi ber om forståelse for at allerede solgte ridekurs (gjelder også ridefysioterapi) dessverre ikke kan kompenseres eller refunderes. Noen er sent ute med sin betaling, og vi ber om at dette gjøres snarest. Vi takker for de innbetalinger som har kommet de siste dagene.

EKT Rideskole vil forsøke å støtte alle elevene våre med egentreningsprogrammer, instruksjonsvideoer og oppdateringer fra stallen i sosiale medier for å korte ned tiden til vi er i gang igjen. Følg med på Facebook, Instagram og her på nettsiden.

Her er nyttige øvelser til egentrening for ryttere: https://www.rytter.no/koronavirus/tips-til-egentrening/

Med vennlig hilsen EKT Rideskole og Husdyrpark

EKTs smitteverntiltak